Bør kjøre oftere i grøfta

Norske ledere tenker for tradisjonelt. – De bør ta mer risiko og lære av feilslåtte prosjekter, mener forsker. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På lang sikt er det ofte de feilslåtte prosjektene som er viktigst, sier NHH-forsker Tor Helge Aas. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Senter for tjenesteinnovasjon

I vestlige land representerer tjenesteytelser ofte mer enn 70 prosent av verdiskapingen og mer enn 80 prosent av sysselsettingen. Likevel er mesteparten av litteraturen om innovasjon preget av erfaringer fra innovasjon i vareproduserende sektor.

Norges Handelshøyskoles forskningsprogram innen tjenesteinnovasjon er en koordinert satsing for å styrke fokus på innovasjon som forskningsområde generelt, og innovasjon i tjenestenæringer og tjenesteytelser mer spesielt.

Programmet ledes av Professor Per Egil Pedersen ved Institutt for strategi og ledelse, og involverer forskere fra alle NHHs institutter og er en del av storsatsingen NHH 2021.

Les mer om Senter for tjenesteinnovasjon

Følg prosjektet på bloggen http://tjenesteinnovasjon.blogspot.com/

 

– Du får sjelden innovasjon dersom du aldri har kjørt i grøfta, sier Tor Helge Aas.

Aas står bak en studie av nyskapende bedrifter som viser at norske ledere tenker for tradisjonelt. Han har kartlagt hvordan såkalte innovasjonsprosjekter styres i ti norske bedrifter.

Tjenestenæringen sysselsetter mer enn 70 prosent av de yrkesaktive i Europa. Men sammenliknet med USA er produktivitetsveksten lav, ifølge EU-kommisjonen.

Hindrer nyskaping

Aas stiller spørsmål ved hvordan innovasjonsaktiviteter styres. Kan måten innovasjonsprosjekter ledes på faktisk hindre nyskaping?

I studien valgte han ut ti nyskapende bedrifter for å se om de hadde et bredere syn på innovasjon.

Aas og kolleger ved NHH forventet at de ville finne nye og kreative styringsformer. I stedet viste det seg at kortsiktige finansielle effekter gjerne veier tyngst.

– Forventningen om kortsiktig økonomisk gevinst ofte er det som avgjør om ledere tør satse på nye prosjekter, sier Aas.

Velger feil prosjekter

Aas mener det er en fare for at gode prosjekter ikke blir realisert fordi lederne har oppmerksomheten ensidig rettet mot kortsiktig gevinst.

– Et problem kan være at ledere ikke klarer å velge de mest verdifulle prosjektene og utnytte potensialet i disse. Kreative prosesser er ofte vanskelige å styre.

– Du får sjelden innovasjon dersom du aldri har kjørt i grøfta. På lang sikt er det ofte de feilslåtte prosjektene som er viktigst, sier Aas.

Hva er verdien?

Evnen til å tilby tjenesteytelser er blitt stadig viktigere også for bedrifter som produserer varer, mener NHH-professor Per Egil Pedersen.

– Flere og flere vareproduserende bedrifter endrer forretningsmodellen fra å selge varer til å selge tjenester. De utvikler produktet, men selger kun bruken av det som en spesialisert tjeneste, forklarer han.

Problemet er at verdifastsettelse er mer komplisert for tjenester enn for produkter. Det er et lengre tidsspenn fra ide til inntjening. Det betyr at ledere må tenke mer langsiktig, også rent finansielt, mener Pedersen.

Dette innebærer at flere effekter av innovasjon, som for eksempel læring, tilfredshet og omdømme, også bør tas med i vurderingen av nye ideer.

– Et problem er at ledelseslitteraturen foreløpig ikke har gitt noen god oversikt over hva potensielle effekter av tjenesteinnovasjon kan være, sier Aas. Dette kan hindre nyskaping.

Også lederne i undersøkelsen ga uttrykk for at styring av innovasjon er vanskelig. Derfor startet forskerne med å videreutvikle teori om effekter av tjenesteinnovasjon, og basert på denne teorien utviklet og testet de et nytt verktøy som skal hjelpe ledere med å fastsette verdien av nye ideer.

Virkelighetssjekk

Tor Helge Aas.

Forskernes nyutviklede verktøy skal fange opp de langsiktige effektene av innovasjon og ta det med i den totale verdivurderingen.

– Dette vil kvalitetssikre ideen og gi grunnlag for å styre innovasjonsprosesser på en bedre måte, tror Pedersen.

Ideen følges gjennom tre faser. Først får du en vurdering av hvorvidt den nye ideen er forenlig med selskapets strategiplaner. I neste modul defineres ulike scenario for ideen, og endelig får du en verdifastsettelse av ideen.

– Litt forenklet er verktøyet en sjekkliste som kan bevisstgjøre ledere på hvilke verdier de skal se etter, forklarer Aas. 

Bakgrunn:

Tor Helge Aas disputerer for doktorgraden ved NHH 21. desember 2010 med avhandlingen “Toward a Management Control System for Service Innovation Activities”. Studien har vært gjennomført i samarbeid med NHO Grafisk. 

Powered by Labrador CMS