Oppskrift på mer kreativitet

Kreativitet er en forutsetning for innovasjon. Hva kjennetegner kreative personer? Og hvordan kan bedrifter få kreativiteten til å blomstre?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mennesket har overlevd fordi vi har klart å tilpasse oss skiftende og utfordrende omgivelser på stadig nye måter.

Våre kreative evner blir nå satt på en ny stor prøve når vi skal forsøke å håndtere klimautfordringene.

Kreativitet er en forutsetning for innovasjon, som er nøkkelen til produktivitet som bedrifter kan tjene penger på.

- Kreativitet er slett ikke noe mystisk. Det handler om å skape nye og nyttige tanker, ideer og produkter. Nyttig må forstås i bred forstand, og det kan være nyttig enten nå eller i fremtiden, fremholder førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI.

Martinsen er i sin forskning opptatt av å finne frem til hva det er som kjennetegner kreative personer. Samtidig ønsker han å finne svar på hva ledere og bedrifter kan gjøre for å få kreativiteten til å blomstre i organisasjonen.

Talent for kreativitet

Første bud for ledere som ønsker seg mer kreativitet, er faktisk å ønske og genuint ville utløse mer kreativitet. Det er lettere sagt enn gjort, og får konsekvenser for lederrollen.

- Enkelte mennesker har åpenbart større evne og personlighetsmessig talent for kreativitet. Bedrifter må gjennom ansettelser identifisere søkere med kreative evner, sier Martinsen.

Ifølge Martinsen kjennetegnes kreative mennesker ved at de har over middels intelligens, de er fleksible, liker tanken på nye ideer og har en velutviklet evne til å skape nye ideer.

BI-forskeren har gjennomført en studie der han har kartlagt personlighetstrekk ved oppfinnere. Han har også gjennomgått forskning på typiske personlighetstrekk ved entreprenører, vitenskapsmenn og kunstnere.

Et fellestrekk for alle fire grupper av kreative mennesker er at de utviser en stor grad av åpenhet for erfaringer. De kjennetegnes også av at de har mye fantasi og stor grad av idérikdom (evne til assosiativ orientering).

Mens kunstnere utviser høy grad av nevrotisisme (lav følelsemessig stabilitet), er oppfinnere, entreprenører og vitenskapsmenn mer stabile følelsesmessig.

Ingen av de fire undersøkte typene av kreative mennesker er utpreget omgjengelige. De kan være både sta og konkurranseorienterte.

Mens kunstnere i liten grad er planmessige, kjennetegnes både entreprenører og vitenskapsmenn av å utvise en høy grad av planmessighet i det de foretar seg.

Klima for kreativitet

Men det er ikke nok å ansette kreative mennesker. Bedriften må også iverksette tiltak som stimulerer til kreativitet.

- Arbeidsmiljø og de ansattes indre motivasjon er sentrale faktorer for å utløse mer kreativitet, fremholder Martinsen.

Kreativitetsforskeren har identifisert seks viktige faktorer som får kreativiteten til å blomstre:

  1. Arbeidsoppgavene må oppleves som utfordrende
  2. Samhandling med andre medarbeidere må oppleves som positiv
  3. Toppledelse må vise at den støtter kreativitet i praksis
  4. Medarbeidere må ha god relasjon til nærmeste leder
  5. Legge til rette for intellektuell stimulering og variasjon
  6. Risikovillighet og fleksibilitet

Kreativitet kan læres

Heldigvis er det håp for de som ikke bobler over av kreative innfall.

– Det synes å være mulig å lære seg metoder og teknikker for å bli mer kreativ, sier Øyvind L. Martinsen.

Men slik trening vil ikke ha noen langvarig effekt om ikke arbeidsmiljøet oppleves som positivt eller stimulerende for kreativitet.

Treningen vil heller ikke ha noen langvarig effekt om ikke nærmeste lederen og toppledelsen i praksis viser at de aktivt støtter opp om kreativitet.

Referanse:

Artikkelen er basert på Øyvind L. Martinsens foredrag ”Kreativitet i full blomst. How to!”, som ble holdt på Siviløkonomdagen på Handelshøyskolen BI 3. desember 2009.

Powered by Labrador CMS