Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Solkremer er lovregulert som kosmetiske produkter i EU, og det er bare tillatt å bruke godkjente UV-filtre opp til en mengde som er satt av myndighetene.

Du kan trygt bruke solkrem

Solkrem beskytter mot visse hudkreftformer og er gunstig for de aller fleste nordmenn, ifølge en ny norsk nytte- og risikovurdering.

Bakgrunnen for vurderingen er at det pågår en diskusjon om enkelte stoffer som finnes i solkrem kan gi helseskade, som hormonhemmende forstyrrelser og om man får i seg nok D-vitamin når man bruker solkrem.

Samtidig er solbeskyttelse viktig for en befolkning som ligger på verdenstoppen i hudkreft.

Derfor ønsket eksperter ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) å vurdere nytten opp mot eventuell risiko.

Etter å ha gått systematisk gjennom vitenskapelig litteratur konkluderte de med at bruk av solkrem er nyttig.

– Solkrem har helsemessig nytte ved at den kan beskytte mot hudkreft. Derimot var ikke dokumentasjonen tilstrekkelig til å vurdere risikoen ved solkrembruk, altså om solkrem kan gi skadelige helseeffekter, sier Ellen Bruzell, faglig leder av arbeidet.

Vurderte UV-filtre

I tillegg til å vurdere nytten opp mot eventuell risiko har ekspertene vurdert om seks av de filtrene for ultrafiolett stråling (UV) som er mest utbredt i solkremer som selges i Norge, utgjør en helserisiko.

UV er ifølge Store norske leksikon elektromagnetisk stråling med bølgelengder som ligger mellom synlig lys og røntgenstråler. UV er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.

UV-filtre er de ingrediensene i solkrem som begrenser UV-strålingen til huden. Solkremer er lovregulert som kosmetiske produkter i EU, og det er bare tillatt å bruke godkjente UV-filtre opp til en mengde som er satt av myndighetene.

Lavere konsentrasjon enn grensene satt av EU

Konsentrasjonene av UV-filtrene, som ble rapportert i dokumentasjonen, tilsvarte eller var lavere enn grensene i EUs kosmetikkforskrift.

– Vi konkluderte med at risikoen ved bruk av disse UV-filtrene er ubetydelig, siden den daglige bruken av disse filtrene er flere ganger lavere enn mengdene som kan forårsake skadelig helseeffekt, sier Bruzell.

Disse UV-filtrene er vurdert: bis-etyl-heksyloksyfenol metoksyfenyltriazin, butylmetoksydibenzoylmetan, 2-etylheksylsalisylat, etylheksyltriazon, oktokrylen og titandioksid på nanoform.

Referanse:

Risk-benefit assessment of sunscreen (pdf). Rapport fra VKM, 2022.

Om vurderingen

VKM har bare vurdert produkter som kan komme inn i kroppen gjennom huden.

Nytte- og risikovurderingen er basert på vitenskapelig dokumentasjon som er systematisk valgt ut etter forhåndsbestemte kriterier og vurdert etter studienes kvalitet.

Artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er én av over 80 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff.
Her kan du lese mer om ordningen.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS