Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Grønn trepyton (Morelia viridis) er en slank kvelerslange som kan bli et par meter lang.
Grønn trepyton (Morelia viridis) er en slank kvelerslange som kan bli et par meter lang.

Handel er ikke helt pyton for pytonslanger

Bestandene til de fleste pytonslangeartene som er i handel i Norge, tar ikke skade av handelen. For enkelte arter vil handel redusere evnen til å overleve i naturen.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av hvilke effekter internasjonal handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter har for bestandene.

Bakgrunnen er at Miljødirektoratet trenger vitenskapelige vurderinger av risikoen slangeartene utsettes for i sin behandling av søknader om å importere pytonslanger og –produkter.

17 arter er vurdert

Risikovurderingen er begrenset til de 17 artene av pytonslange som er blitt innført til eller utført fra Norge siden 2010.

For tolv av artene har ikke handel negativ innvirkning på de ville bestandene, ifølge VKM. 

Det gjelder Apodora papuana, Aspidites melanocephalus, Liasis mackloti, Malayopython reticulatus, Morelia bredli, Morelia spilota, Morelia viridis, Python anchietae, Python bivittatus, Python breitensteini, Python brongersmai og Python curtus.

Python curtus.
Python curtus.

Et forbud mot kommersiell handel

For Python regius og Python sebae vil eventuell skade eller ikke skade som følge av handel, variere avhengig av hvilken region slangene stammer fra.

Derimot viser risikovurderingen at handel vil være til skade for Morelia boeleni.

Én av de vurderte artene, Python molurus, står på liste I til Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES). Det innebærer at det er forbudt med kommersiell handel av denne arten.

Når det gjelder Malayopython timoriensis finnes det for lite data til at VKM kan gjøre en vurdering.

Python regius.
Python regius.

Mye data mangler

– Det er betydelige datamangler for mange av artene, hovedsakelig om bestander, trender og om ulovlig handel. Det påvirker graden av usikkerhet ved vurderingene, sier Hugo de Boer, som har vært faglig leder av arbeidet.

Han peker på at bestands- og handelsdata var over ti år gamle for mange av artene.

– Derfor gjenspeiler de kanskje ikke dagens situasjon for disse artene, sier de Boer.

Referanse:

VKM, Hugo de Boer mfl.: Scientific assessment of risk to populations of pythons listed by CITES as a result of trade. VKM Rapport, 2023: 17.

Artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er én av over 80 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff.
Her kan du lese mer om ordningen.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS