Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

Har du sjekket hvilke hjelpemidler du har lov til å ha med deg på eksamen?

Slik unngår du å bli tatt i fusk på eksamen 

Når har du fusket på eksamen? Fusk kan det være selv om du ikke gjør det med vilje.

– Fusk er et begrep som vi plutselig ser brukt overalt. Egentlig er det en betegnelse på en rekke handlinger som bryter eksamensreglementet, sier jurist og tidligere studentombud Anita Tøien.

Du som studerer, har selv stort ansvar for å sette deg inn i reglene for fusk på studiestedet.

Tøien peker på at begrepet fusk skiller seg fra det mer dagligdagse begrepet juks.

– Juks insinuerer at du har gjort noe med vilje, men det trenger du ikke ha gjort for at det skal være fusk. Fusk kan også være uaktsomt, sier hun.

Podcast: Hvordan defineres fusk?

I en episode av podkasten Jussensen forklarer jurist Anita Tøien fra Handelshøyskolen BI og høyskolelektor Knut Erik Gaustad fra Høyskolen Kristiania hvordan universitets- og høyskoleloven definerer fusk.

Hør hele episoden her.

Ny lov kommer

Typiske eksempler på fusk er at studenten har med seg jukselapp på eksamen, snakker med medstudenten som sitter ved siden av, samarbeider når det ikke er lov eller bruker andres tekst uten å oppgi kilder. Men det kan også være en glemt mobil i lomma, feil hjelpemidler på eksamen og andre såkalte uaktsomme handlinger.

Anita Tøien har jobbet med utdanning i tolv år og har tidligere vært studentombud både på OsloMet og på BI. I likhet med Knut Erik Gaustad, høyskolelektor på Kristiania, har hun jobbet mye med fuskesaker. Gaustad er leder i sekretariatet for Kristianias nemnd for studentsaker, som blant annet behandler fuskesaker.

Universitets- og høyskoleloven er under revidering. I dag er det to paragrafer i loven som regulerer fusk: §4-7 og §4-8. 

Forvirrende ulikheter

Gaustad omtaler bestemmelsene i dagens lov som generelle. Samtidig har hver enkelt utdanningsinstitusjon egne regler for å utbrodere bestemmelsene i loven. 

Det betyr at reglene for hva som er fusk, kan variere fra én utdanningsinstitusjon til en annen.

– Ulikhetene kan være fullstendig forvirrende for studenter som hopper mellom ulike utdanningsinstitusjoner, sier Gaustad.

Studentens ansvar å kjenne reglene

Men det hviler en stor aktsomhetsplikt på studentene. De må sette seg inn i reglene på stedet de studerer. Det følger av en høyesterettsdom fra 2015.

– Det betyr at du skal være veldig til stede og nøye på hvordan du oppfører deg i en eksamenssituasjon. Også det som kan ses på som forståelige feil, kan bli ansett som grovt uaktsom handling og dermed fusk, sier Tøien.

I dommen fra 2015 var det snakk om et gjenglemt ark på pulten. Det ble oppdaget i bokkontrollen på vei inn til eksamenslokalet. Likevel ble handlingen ansett som gjennomført fusk.

– Hvis du tar med egne notatark på eksamen, så regnes det som fusk. Hvis du ved hjemmeeksamen har kommet i skade for å levere feil dokument, eller feil versjon av dokumentet som mangler kildehenvisninger og lignende, så kan det bli regnet som fusk, sier Tøien.

Ifølge dommen kreves det at studenten er oppmerksom nok til ikke å gjøre slike feil.

Viktigste anbefalinger

Tøien og Gaustads råd for å unngå å bli tatt for fusk er klare:

  • Sett deg på forhånd godt inn i reglene på utdanningsinstitusjonen din.
  • Vær klar over hva slags hjelpemidler som er tillatt og ta bare med dette.
  • Sjekk lommer, pulten, hjelpemidler og bøker for mobiler, klokker, lapper og lignende som ikke er tillatt.
  • Husk å henvise til alle kilder som er brukt, også tekster du har skrevet selv.
  • Ta kontakt med biblioteket for veiledning dersom du er usikker på hvordan du skal henvise riktig.

Ifølge Tøien og Gaustad finnes det typiske feil som det er lurt å være bevisst på.

– Mange tar for eksempel med seg feil type kalkulator som hjelpemiddel. Det er ikke alle typer som er godkjent i eksamenssituasjonen. Studenten må selv sørge for å vite hva som er tillatt, sier Tøien.

De to har også behandlet en del fuskesaker hvor studenter har kopiert inn tekst fra egne notater:

– Når man skriver notater, noterer man som regel ikke kilder. Da kan det fort skje å kopiere inn andres tekst i besvarelsen uten å huske at teksten tidligere var kopiert fra for eksempel en annen oppgave eller lærebok. Skriv derfor alltid om til egne ord, og vær bevisst på kildebruken din, råder Tøien.

Kan du plagiere deg selv?

Reglene for selvplagiat varierer også mellom utdanningsinstitusjonene. Men eksamen skal være nytt arbeid.

– Hvis du bruker egen tekst som du har levert i et arbeidskrav eller tidligere eksamen, også selv om du strøyk, så kan du bli tatt i selvplagiat, sier Tøien.

Hør hele episoden her:

Referanser:

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), Lovdata.

Dom i Høyesterett 15.9.2015, HR-2015-1875-A – Rt-2015-995. Lovdata.

Powered by Labrador CMS