Hva som gjør at barnet starter ferden ut av moras mage, er et av forskningas store mysterier. (Foto: Colourbox)

– Protein i fosterlungene starter fødselen

Amerikanske forskere har oppdaga to proteiner i fosterets lunger som de mener setter i gang fødselen. De håper dette kan forebygge at barn blir født for tidlig.

Progesteron

  • Steroidhormon som dannes i eggstokkene og morkaken hos kvinner og i binyrebarken hos menn og kvinner.
  • Produksjonen av progesteron hos kvinner varierer med menstruasjonssyklusen.
  • Gjør muskelcellene i livmora mindre sammentrukket, slik at den kan utvide seg under svangerskap.
  • Progesteron fører til at kroppstemperaturen øker med ca. 0,5 °C.
  • Brukes i legemidler som p-piller og mini-piller.
  • Stoff som nedregulerer progesteron brukes i abortpiller.

Kilde: Store medisinske leksikon

I samarbeid med NRK

 

To hittil ukjente proteiner kan være svaret på et av vitenskapens store ubesvarte spørsmål: hvordan starter en fødsel.

Carole Mendelson ved UT Southwestern, håper forskninga deres kan forebygge for tidlig fødsel. (FOTO: UT SOUTHWESTERN)

Det mener iallfall forskerne ved UT Southwestern Medical Center, som er en del av Universitetet i Texas. De har studert mus og konkluderer med at de to proteinene kontrollerer genene som produserer et stoff som igjen setter i gang fødselen.

Stoffet det er snakk om er av en type som kalles surfaktant og modner lungene slik at barnet greier å puste når det kommer ut av mora.

– Studien vår gir tunge bevis for at fosteret selv kontrollerer når det skal bli født. Dette skjer når de to genregulerende proteinene øker produksjonen av surfaktant, sier Carole Mendelson, professor ved UT Southwestern i en pressemelding.

Musefostrene som mangla disse proteinene ble født en til to dager på overtid. Det er sammenliknbart med tre til fire uker hos mennesker.

Når forskerne sprøyta det lungemodnende stoffet inn i fostervannet, fødte musene til forventa tid.

Forskerne konkluderer dermed med at fødselen starter når fosteret begynner å produsere stoffet som modner lungene.

Fremdeles et mysterium

– Dette er både spennende og interessant, men det er ikke noe bevis på at det er fosteret som starter fødselen, sier Pepe Salvesen, professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU.

Om det er fosteret, morkaka eller moras kropp som sørger for at fødselen setter i gang, er fremdeles et mysterium, sier han.

– Disse forskerne mener de har funnet proteiner som styrer produksjonen av surfaktant, men vi vet ikke om det er surfaktant som setter fødselen i gang.

Progesteron er sentralt

Hva som setter i gang fødselen er et kjempespennende spørsmål, sier Pepe Salvesen, professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU. (FOTO: KENNET RUONA)

Fødselsekspertene er ganske sikre på at hormonet progesteron (se faktaboks) spiller en viktig rolle, forteller Salvesen.

Progesteron gjør at glatte muskler blir ufølsomme mot strekk. Livmora er en stor glatt muskel som blir strukket og strukket gjennom hele svangerskapet. Før fødselen faller nivået av progesteron. Dermed begynner livmora å trekke seg sammen.

Men det er vanskelig å måle at progesteronnivået faller hos mennesker.

– Morkaka produserer store mengder progesteron. Men når nivået faller skjer det lokalt, og da blir det vanskelig å måle, sier Salvesen.

Man kan med andre ord ikke ta en blodprøve og sjekke nivået.

Håper å forebygge for tidlig fødsel

Carole Mendelson og kollegene hennes ved UT Southwestern, håper funnet de har gjort kan bidra til at færre barn blir født for tidlig.

Pepe Salvesen tror ikke vi er helt der ennå.

– Hvis vi virkelig finner stoffene som er sentrale i å starte fødselen, kan man se for seg at man kan utvikle stoffer som virker.

Men foreløpig er funnet til forskerne i Texas bare en av mange teorier, mener Salvesen.

Powered by Labrador CMS