Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Forskere har undersøkt ulike strategier som bønder kan iverksette for å takle klimaendringer. (Foto: Kauê de Sousa)

Klimaendringer truer kaffeproduksjonen: Slik kan bøndene tilpasse seg

Vi nordmenn elsker kaffe, og vi er ikke fremmede for en liten sjokoladebit attåt heller. Men varmere klima truer nå kosen vår – og enda verre; levebrødet til tusenvis av bønder i Mellom-Amerika.

Den vanligste kaffeplanten, Coffea arabica, er kresen på vokseområder, og den er svært sårbar for ekstremvær, sykdom og skadedyr som det blir flere av på grunn av varmere.

Kaffebønder i området fra sentrale Mexico og sørover til landene Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama, merker allerede konsekvensene av global oppvarming på sine avlinger.

Nå har forskere sett på mulige strategier for å berge kaffe- og kakaoproduksjonen, og de sårbare bondesamfunnene.

Resultatet ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.

Flere områder vil ikke være egnet til kaffeproduksjon om 30 år

Forskerne har tatt utgangspunkt i klimascenarioene til FN og sett hva kaffebøndene i Mellom-Amerika kan vente seg frem mot år 2050. Det er ikke veldig lystig.

– Over halvparten av områdene det dyrkes kaffe på i denne delen av verden i dag vil ikke lenger være egnet til kaffeproduksjon i 2050, sier Kauê de Sousa som er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, og en av forskerne bak studien.

– Noe av tapet kan erstattes ved å flytte produksjonen høyere til fjells, men dette er på langt nær nok til å berge bondesamfunnene.

Kauê de Sousa er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. (Foto: Privat)

Legger om fra kaffe til kakao

En av strategiene som allerede benyttes i noen grad for å møte klimautfordringene, er å legge om produksjonen fra kaffe til kakao.

Kakaoproduksjon kan ifølge rapporten erstatte opp mot 85 prosent av de utsatte kaffeområdene i Mellom-Amerika. Synkende produksjon av kakao i andre deler av verden, også på grunn av klimautfordringer, har gjort det økonomisk gunstig å legge om til kakaoproduksjon. Slik omlegging støttes av både myndigheter og bistandsorganisasjoner.

Men forskerne har avdekket noen store problemer ved denne strategien.

Trives i skyggen av forsvinnende trær

– Det er slik at både kaffe og kakao trives best i skyggen av andre trær. Noen steder er det naturlig vegetasjon som gir slik skygge, andre steder er det en form for sambruk, også kjent som agroskogbruk, der kaffe og kakao dyrkes sammen med frukttrær, trær som blir til tømmer eller trær som er plantet for å gi jordforbedringer, forklarer de Sousa.

Forskerne fant at det strategien med å bytte ut kaffe med kakao for å tilpasse regionen til klimaendringene ikke har tatt høyde for at også disse skyggetrærne vil bli påvirket av varmere klima.

– Vi har derfor sett på og vurdert de 100 vanligste tresortene som brukes i slikt agroskogbruk med tanke på klimaendringene i FNs framskrivninger. Vi fant at svært mange av disse tresortene vil bli påvirket av varmere klima på en slik måte at det vil true muligheten for å dyrke kaffe og kakao i disse områdene på en lønnsom måte, sier de Sousa.

Både kaffe og kakao trives best i skyggen til andre trær, forteller Kauê de Sousa. Problemet er at disse trærne også vil påvirkes av klimaendringer. (Foto: Kauê de Sousa)

Bør bytte til nye tresorter

Men forskerne fant også noen gode nyheter. Det finnes nemlig tresorter som vil tåle klimaendringene bedre enn andre. Hvis bøndene bytter ut skyggetrærne på plantasjene med slike tresorter, vil mye av produksjonen av både kaffe og kakao kunne opprettholdes.

– Aktiv og planlagt agroskogbruk er etter vårt syn en levedyktig strategi for å fortsette å produsere kaffe og kakao i denne regionen. Men det haster å legge om sammensetningen av trær. Både skyggetrærne og kaffe- og kakaoplantene er flerårige vekster, der det tar tid fra planting til de første avlingene kan høstes, forklarer de Sousa.

Kunnskapen må ut i verden

Utfordringene ligger i å få spredt denne kunnskapen til myndigheter, bistandsorganisasjoner og bøndene selv, forteller forskeren.

Bøndene må våge å ta sjansen på å legge om til et mer planlagt agroskogbruk, som på lang sikt kan berge dem, men som på kort sikt har noen kostnader.

– Hvis regionen lykkes med dette, vil det innebære muligheter, sier de Sousa og fortsetter:

– Ikke bare vil bøndene stort sett kunne opprettholde produksjonen av kaffe. Store områder i Mellom-Amerika vil være bedre egnet til å produsere kakao enn mange av de stedene som i dag har størst kakaoproduksjon, fremfor alt Vest-Afrika. Her er det allerede varslet kakao-krise, sier forskeren.

Forskningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Wageningen University (Nederland), Bioversity International og World Agroforestry.

Referanse:

de Sousa, K. m.fl: The future of coffee and cocoa agroforestry in a warmer Mesoamerica. Scientific reports. (2019)

Powered by Labrador CMS