Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Tidligere forskning tyder på at B-mennesker gjerne skårer høyere på kreative personlighetstrekk. (Foto: justsolove / Shutterstock / NTB scanpix

Musikere har en tendens til å være B-mennesker

Skiller døgnrytmen til musikere seg fra andres døgnrytme? Det er ett av spørsmålene flere psykologer ved Høgskolen i Innlandet søkte svar på.

Døgnrytmen vår dirigerer kroppens funksjoner. Den påvirker blant annet søvn, matlyst, fysisk form, følelser og tenkning.

B-mennesker skiller ut natthormonet melatonin senere på kvelden enn A-mennesker.

De fleste av oss har en litt lengre, biologisk rytme enn døgnets 24 timer, og befinner oss et sted mellom å være A- eller B- mennesker. Men er musikere i større grad enn andre tilbøyelige til å være nattugler fremfor morgenfugler?

Er musikere nattugler?

En gruppe forskere fra Høgskolen i Innlandet rettet oppmerksomheten mot døgnrytmen hos musikere. De har sett nærmere på hva slags døgnrytmetyper som er vanlig blant musikere og ikke-musikere. Resultatene er nå publisert i tidsskriftet Journal of Circadian Rhytms.

– Hovedfunnet er at musikere i langt større grad enn ikke-musikere viser tendenser til å være B-mennesker, sier Reidulf G. Watten fra Høgskolen i Innlandet, som er en av forskerne bak studien.

Samlet inn data på nett

833 personer svarte på et spørreskjema som ligger til grunn for funnene. 600 musikere og 233 ikke-musikere ble rekruttert via et online-forum.

Deltakerne svarte på et spørreskjema med spørsmål om blant annet søvn, matlyst og daglige rutiner. Et av spørsmålene var for eksempel «Hvor våken føler du deg den første halvtimen etter du har stått opp?». Deltakerne skulle avgi svar på en skala fra en til fire.

En lav poengsum tilsier at respondenten er B-menneske, mens en høy sum indikerer at vedkommende er et A-menneske.

– Utøvende musikere har betydelig lavere skår sammenlignet med ikke-musikere, og lavest skår har de musikerne som i tillegg til å være utøvende også lager musikk. Komponistene skiller seg altså litt ut, de er mer nattugler enn de andre forteller Watten.

Sammenheng mellom kreativitet og døgnrytme

Flere internasjonale studier viser at A-mennesker og B-mennesker har noe ulike personlighetstrekk. B-mennesker har generelt mindre orden og er mindre strukturert. De har også en aktivitetstopp senere på dagen enn morgenfugler.

Det er også avdekket en sammenheng mellom kreativitet og om du er et A eller B-menneske. Nattugler skårer høyere på ulike kreative faktorer som mental fleksibilitet og originalitet. Sånn sett er det ikke rart at det er de komponerende musikerne som er mest B-mennesker. Komposisjon er jo i høyeste grad en kreativ aktivitet.

– Å være våken sent og på natten kan med andre ord stimulere kreativitet og evnen til å finne alternative og originale løsninger, tror Watten.

Spesielt jazzmusikere scorer i tidligere studier høyt på avvikende eller alternativ tenkning sammenlignet med andre musikere. Dette blir forklart med at musikalsk improvisasjon står sterkt i jazzen.

Døgnrytmen kan til en viss grad endres

Biologi og gener er linket til døgnrytmen vår, men rytmen kan i noen grad påvirkes av kultur, sosialisering og læring.

– Det å jobbe som musiker omfatter gjerne opptredener på kveldstid, slik at vedkommende til en viss grad kan tenkes å tilpasse seg en livsstil med døgnrytme som er forenelig med arbeidstidene til en utøvende musiker, forklarer Watten.

– Selv om disse utøvende musikerne generelt fikk en lav score og tenderer til å være B-mennesker, så kan vi ikke si at alle musikere er B-mennesker. De er mer sene kolibrier enn morgenfugler og natteravner, tror Watten.

Referanse:

Inge Brechan, Svein Åge Kjøs Johnsen, Reidulf Gerhard Watten og Nikita Gjermunds. «Musicians: Larks, Owls or Hummingbirds?». Journal of Circadian Rhytms, 2019.

Powered by Labrador CMS