- Dårlig forberedt IKT-satsing i skolen

- Innføringen av ny maskin- og programvare i skolen har i mange tilfeller skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes, hevder høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hordaland fylke vedtok i fjor å tildele alle førsteklassene i videregående skole hver sin bærbare pc.

Alle videregående skoler i Hordaland og grunnskolene i Bergen kommune skal nå bruke l æringsplattformen It’s Learning.

Madsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, og mener Hordaland fylke har vært for dårlig forberedt på hvordan det nye utstyret skal brukes.

- Innføringen av ny maskin- og programvare har i mange tilfeller skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes, hevder Madsen.

Lederansvar

"Høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen. (Foto: Høgskolen i Bergen)"

Det er et skolelederansvar å få disse verktøyene til å fungere som de skal i undervisningen, mener Madsen.

Han har inntrykk av at lærerne, så vel som ledelsen ved mange av skolene, var dårlig forberedt på de pedagogiske utfordringene som følger med denne innføringen.

- Mange lærere hadde verken tilstrekkelig praktisk eller teknisk kompetanse, eller pedagogisk kunnskap om hvordan de kunne bruke verktøyene i læringsøyemed.

- Dette er viktige grunner til at elevers pc-bruk i skoletiden i noen tilfeller kommer ut av kontroll, sier Madsen, som er ekspert på lærerrollen og klasseromspraksis.

Begrenser elevenes tilgang

Han forstår godt at elever kan miste konsentrasjonen når de sitter med pc’en foran seg i timen. Sitter det én og spiller eller surfer på nettet, forstyrrer det samtidig alle elevene som sitter på pultene rundt vedkommende.

Slik kommer situasjonen fort ut av lærerens kontroll.

- En del skoler har investert i programmer som begrenser elevenes tilgang til en del nettressurser, mens andre velger å plassere maskinene slik at lærerne lett kan se pc-skjermene, sier Tjalve Gj. Madsen.

Men dette er nødløsninger, mener han.

Læreren må ta styringen

- Lærerne må ha den nødvendige autoritet i klassen og kunne styre premissene i timen. Elevene må læres opp til å ta ansvar for hvordan vi bruker pc-en på skolen.

- Det må finnes regler som sier at man skal legge vekk pc’ene og begrense bruken når læreren sier det. Dersom elevene ikke greier det, må det få konsekvenser, sier høgskolelektoren.

- Konsekvensene må støttes og følges opp blant kollegaene og skoleledelsen, fortsetter han.

- Det må ikke bli slik at den læreren som stiller forventinger og setter krav, blir uglesett som sur og gammeldags.

- Smart å legge vekk pc-en

I noen emner kan det være smart å legge pc-en helt vekk, mener Madsen, det avhenger av hva du holder på med.

- Perioder av skoledagen uten pc er bare sunt. Jeg syns det er synd om den gode fortellingen, samtalen og diskusjonen skal forsvinne fra klasserommet fordi elevene sitter bak en skjerm.

- Men vi kommer ikke utenom bruk av ulike dataverktøy i skolen, sier han.

En læringsplattform, eller et LMS, er et utvalg av verktøy på pc som skal støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem, ifølge Utdanningsdirektoratets definisjon.

Mest til administrasjon

Undersøkelser viser at slike læringsplattformer i dag først og fremst brukes administrativt, som til e-post, lagring av filer, innlevering av oppgaver og så videre.

- Vi kan ikke slå oss til ro med det. Det mest interessante med læringsplattformene er hvordan disse påvirker elevenes læringsprosesser og læringsutbytte.

- Bruk av læringsplattformer skal når alt kommer til alt føre til læring. Da må vi bli flinkere til å utnytte de pedagogiske verktøyene i plattformene, sier Tjalve Gj. Madsen ved Høgskolen i Bergen.

Her ligger blant annet store muligheter til både effektiv organisering av skoledagen og gode verktøy for informasjonssøk, samarbeidslæring, kollektiv kunnskapsbygging, presentasjoner, ulike prøver med mer, ifølge Madsen.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS