Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Fastlegene gir ikke bare medisiner mot psykiske lidelser, men er også ofte dyktige psykoterapeuter.
Fastlegene gir ikke bare medisiner mot psykiske lidelser, men er også ofte dyktige psykoterapeuter.

Mange psykiske lidelser behandles hos fastlegen

Hyppige lidelser som angst og depresjon behandles med stor suksess hos fastlegen. Skulle alle pasienter med psykiske lidelser blitt henvist til spesialisthelsetjenesten hadde den blitt mer enn overbelastet.

Veldig mange fastleger har tatt utdanning i såkalt kognitiv atferdsterapi.

Dette er en samtaleform hvor hovedfokuset er på tanker og atferd. Teorien bak er at vi ikke kan endre følelsene eller kroppslige symptomer direkte. Det vi kan gjøre noe med er atferden. Det andre er at legen kan sjekke om tankene pasientene har om en situasjon eller hendelse er realistisk og hensiktsmessig.

Via ulike teknikker hjelper de kognitive terapeutene pasientene til å vurdere dette og eventuelt sammen finne en bedre måte og tenke om situasjonen på.

Fastlege og forsker Kim Dysthe forteller hvordan denne metoden bidrar til bedre behandling av psykiske lidelser hos fastlegen.

Podcast: Om kognitiv atferdsterapi

I denne episoden av Psykopoden møter du fastlege og forsker Kim Dysthe. Han har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og underviser i dette både for andre fastleger og legestudenter.

Hør hele episoden her.

Tar ikke lang tid

I motsetning til psykiatere og spesialister i klinisk psykologi har ofte fastlegene mindre tid per pasient, men at kognitiv atferdsterapi på 10–20 minutter er fullt mulig.

Dysthe forteller videre hvordan han arbeider med kognitiv atferdsterapi og psykiske lidelser i en travel fastlegepraksis. Vi får høre om hvordan han bruker metoden og hvordan det han kaller den «kognitive holdningen» bidrar til bedre pasientbehandling.

Han forteller om begrepene psykoedukasjon, normalisering, hjemmeoppgaver, agendasetting, problemliste og hvordan han bruker ulike kognitive teknikker som sokratiske spørsmål og atferdsaktivering som kan redusere grubling og depressive tanker.

Erlend Strand Gardsjord, Jan Ivar Røssberg, Kim Dysthe og Unn Haukvik snakker om kognitiv atferdsterapi hos fastlegen.
Erlend Strand Gardsjord, Jan Ivar Røssberg, Kim Dysthe og Unn Haukvik snakker om kognitiv atferdsterapi hos fastlegen.

Fastlegen kjenner pasienten

Fordelene med å allerede kjenne pasienten godt bidrar til at fastlegene raskere kan lage en såkalt kasusformulering. Det er en forståelse som terapeuten lager sammen med pasienten om hvordan de plagsomme symptomene har oppstått, hva som vedlikeholder dem og hvordan de kan lindres.

Det er mye kognitiv atferdsterapi som er mulig å få gjort i en travel fastlegepraksis. Det er vel heller ingen annen arbeidsgruppe som har så mange pasienter med psykiske lidelser i terapi som fastlegen.

Fastlegene gir altså ikke bare medisiner mot psykiske lidelser, men er også ofte dyktige psykoterapeuter.

Hør hele episoden av Psykopodden her:

Powered by Labrador CMS