Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for aldring og helse - les mer.

Mange eldre har opplevd å være isolert under koronapandemien.

Nær fire av ti eldre følte seg isolert under pandemien

De eldste rapporterte om mest frykt for covid-19.

Det viser en ny rapport om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien.

I undersøkelsen svarer hele 38 prosent av deltakerne at de opplevde sosial isolasjon i en eller flere perioder under pandemien.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

For helsetjenestene

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en undersøkelse som har kartlagt sosial isolasjon og belastning ved isolasjon, hos eldre i perioden mars 2020 til februar 2021.

Deltakerne ble spurt om å vurdere sin frykt for covid-19. De fikk også spørsmål om bruk av skjermbaserte medier under pandemien.

– Denne undersøkelsen gir et viktig bidrag i arbeidet for å kunne tilrettelegge helsetjenestene for den eldre befolkningen på best mulig måte, også i en krevende pandemisituasjon, sier Liv Heidi Brattås Remo, fungerende avdelingsdirektør i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Spesielt kvinner og eldre over 80 år rapporterte økt sosial isolasjon, ifølge rapporten. Forsker Tanja Louise Ibsen har vært redaktør og hovedforfatter for rapporten.

Sosial isolasjon - åtte ganger mer enn normalt

Av de 38 prosentene som svarte at de opplevde sosial isolasjon under pandemien, var det 82 prosent som opplevde dette som «noe belastende», mens sju prosent svarte «svært belastende». Elleve prosent har ikke opplevd isolasjonen som belastende.

Blant alle deltakerne var det fem prosent som svarte at de føler seg sosialt isolert uavhengig av pandemien.

Opplevelsen av sosial isolasjon under pandemien er dermed åtte ganger høyere enn de som rapporterer å være sosialt isolert uavhengig av pandemien.

Forsker Tanja Louise Ibsen ved Aldring og helse har vært redaktør og hovedforfatter for rapporten.

Deltagerne i undersøkelsen har svart at de opplevde mer isolasjon og at de hadde færre besøkende i de første og siste månedene av undersøkelsesperioden. Det sammenfaller med de periodene som hadde de strengeste kravene om sosial distansering i Norge.

Hele rapporten kan du lese som digitalt blad.

Frykt for covid-19

Nesten halvparten av deltagerne i undersøkelsen rapporterte om frykt for covid-19, og enda flere følte seg ukomfortable med å tenke på viruset.

Resultatene viser at deltakerne over 80 år hadde signifikant høyere gjennomsnittsskår på frykt for covid-19, enn de i alderen 70–79 år.

Samtidig var det få som rapporterte somatiske symptomer på stress, slik som søvnproblemer og mer hjertebank.

Dette sammenfaller med funn i andre undersøkelser, om at eldre over 60 år har lavere risiko enn yngre for å utvikle stress og depressive symptomer som følge av pandemiens smitteverntiltak.

Mange holdt kontakt på nett

Undersøkelsen viser at 84 prosent av de eldre brukte skjermbaserte medier til å holde kontakt med venner og sosiale nettverk.

De fleste svarte at kontakten med andre varte i mindre enn én time om dagen. Det var færre i gruppen over 80 år som benyttet seg av skjermbaserte medier, og tallet er også lavere blant menn enn blant kvinner.

Undersøkelsen viser at det har vært lite kontakt mellom eldre og helsepersonell via skjerm. Kun åtte prosent har vært i kontakt med helsepersonell via skjermbaserte medier eller telefon enten daglig, ukentlig eller månedlig under pandemien.

Kort om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien ble gjennomført av Aldring og Helse som en del av undersøkelsen «Aldring i Trøndelag».
  • Gjennomført i tidsperioden mars 2020 til februar 2021.
  • Spørsmålene ble sendt per post til 12.772 personer over 70 år.
  • 9391 svarte på undersøkelsen.
  • Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.
  • Les mer om korona og eldre på aldringoghelse.no

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS