Gravide kan selv måle barnets vekst

Med et målebånd og en mobiltelefon kan gravide selv måle om fosteret har god vekst. En ny app overvåker hvordan llivmoren vokser.

Den gravide måler avstanden mellom toppen av livmoren og øverst på skambeinet. (Foto: NTNU)

Slik brukes appen

Den gravide kvinnen registrerer sin termin (ultralydtermin), høyde og veks før hun ble gravid, sammen med målingene lege eller jordmor gjør på svangerskapskontrollene. I tillegg måler kvinnen selv fra uke 24.

Appen gir mulighet til å registrere et nytt mål hver dag. Det anbefales at kvinner registrerer SF-målet minst én gang hver uke.

Dersom kvinnen ønsker det, kan appen gi en påminnelse om å gjøre en ny måling når det er gått en uke siden forrige måling.

Appen kan også minne om andre prøver, med tanke på for eksempel Rhesus-antistoffer eller glukosebelastning.

Den gravide kan sende SF-kurven som epost til seg selv eller andre, og hun kan skrive den ut og ta den med til lege/jordmor.

Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play. Nedlastning og bruk er gratis. Søk på ordet «symfyse».

http://symfysefundus.no

NTNU Technology Transfer Office har vært med på utviklingen.

Fosterets vekst blir målt fra uke 24 i svangerskapet. I dag er det jordmor eller lege som gjør målingen, ved hjelp av et helt vanlig målebånd.

Sjekken av det som kalles symfyse-fundus, eller SF, avdekker om fosteret har for dårlig vekst. 

Resultatet blir krysset av på en kurve på helsekortet, som den gravide har med på svangerskapskontrollene og til fødeavdelingen.

Nå har en gruppe fra NTNU og St. Olavs Hospital sammen utviklet en gratis app der gravide selv kan registrere veksten til fosteret.

Norges største helseprogram

– Svangerskapsomsorgen – den rutinemessige helsekontrollen av gravide – er landets største forebyggende helseprogram, sier Bjørn Backe, professor emeritus ved NTNU.

Årlig er det over 60 000 nye gravide som i gjennomsnitt har 12 kontroller før fødselen. De fleste av undersøkelsene dreier seg om den gravide kvinnen. Det er bare ultralyd og SF-målingen som er direkte rettet mot fosterets tilstand.

SF måles fra det punktet på huden som tilsvarer øverst på livmoren, til øverste kant på symfysen, også kalt skambenet.

Utdatert kurve

– Problemet er at kurven for fosterets vekst ikke har blitt oppdatert siden 1984, og den tar ikke hensyn til individuelle forskjeller, sier Backe.

– Det er et alvorlig problem at den tillater for lave verdier på slutten av svangerskapet, da fostre med dårlig vekst kan bli oversett, sier Backe.

En ny norsk SF-kurve kom i 2013. Kurven er utviklet av Folkehelseinstituttet og baserer seg på målinger fra over 42 000 gravide kvinner. I de nye kurvene er det tatt hensyn til kvinnens høyde og vekt ved starten av svangerskapet. Hver gravide kvinne får derfor en individuel kurve som er tilpasset hennes egen høyde og vekt.

– En individuelt tilpasset SF-kurve krever imidlertid et elektronisk medium, sier Backe, som var med på utviklingen av den nye appen.

– Vi vet at kvinner i den aktuelle aldersgruppen er flittige brukere av smarttelefoner, og da var den logiske konsekvensen å utvikle en løsning basert på smarttelefon. 

Gode selvmål

I den nye SF-appen kan kvinnen selv registrere sine egne målinger fra svangerskapsuke 24. I tillegg kan hun legge inn de målingene som lege eller jordmor gjør på svangerskapskontrollene.

–  Svenske studier har vist at den gravide selv kan måle SF-avstanden med god presisjon sammenlignet med jordmors målinger, og med samme effektivitet når det gjelder diagnostikk av små fostre.

–  Når kvinnene utfører målingene selv, kan de måle oftere slik at kurven får flere punkter, og man unngår variasjonen som følger av at det er flere personer som måler. Vi foreslår at den gravide måler en gang i uken, sier Backe.

Erstatter ikke jordmor

Appen er ment som et hjelpemiddel i svangerskapsomsorgen. Den gravide skal vise fram sin selvmålte SF-kurve når hun kommer til de vanlige svangerskapskontrollene.

Dersom målingen hun registrer er utenfor normalområdet, gir appen beskjed om dette, og oppfordrer kvinnen til å vise fram kurven ved neste kontroll.

– Det er ikke meningen at selvmålingene skal erstatte de SF-målingene som foretas av lege eller jordmor, men de supplerer disse, sier Bache.

Helsetjenesten er i endring. Målet er økt brukermedvirkning gjennom at pasienten har økt kunnskap, og får et bedre grunnlag for å delta i beslutningsprosser

–  Egenmåling av SF-mål passer godt inn i utviklingen av en mer moderne svangerskapsomsorg: Ved hjelp av appen vil den gravide  ta mer ansvar for egen helse ved å måle SF-avstanden og på den måten skaffe bedre dokumentasjon for livmorens  vekst, mener Backe.

Referanser:

Robert Peter J, mfl: Symphysial fundal height (SFH) measurement in pregnancy for detecting abnormal fetal growth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012;(7)CD008136 Sammendrag

Pay AS mfl: A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92:925-33. Sammendrag

Bergman E mfl: Self-administered measurement of symphysis-fundus heights.  Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86:671-7. Sammendrag

Powered by Labrador CMS