Korrigert for lønns- og prisvekst økte helseutgiftene per innbygger med 0,3 prosent fra 2016 til 2017. (Illustrasjonsfoto: Chaikom, Shutterstock, NTB scanpix)

65 000 kroner per innbygger ble brukt på helse i 2017

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017, godt over 2000 kroner mer enn i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foreløpige anslag viser at de totale, løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder kroner i fjor. Helseutgiftene utgjorde dermed 10,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2017, viser SSB-tallene.

Korrigert for lønns- og prisvekst økte helseutgiftene per innbygger med 0,3 prosent fra 2016 til 2017. Fra 2013 til 2017 har den gjennomsnittlige veksten vært på 1,4 prosent.

Foreløpige tall viser at investeringer til helseformål utgjorde om lag 21 milliarder kroner i 2016 og 2017.

Powered by Labrador CMS