Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Professor Michael Baumgartner har utviklet metoden CNA (Coincidence Analysis). Den brukes nå av forskere over hele verden.

Norske forskere har utviklet et verktøy som kan fange opp avvik i pasientbehandling på en ny måte

– Drømmen er at metoden skal bli et nyttig bidrag til mer individtilpasset sykdomsbehandling, sier Michael Baumgartner.

Michael Baumgartner er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han står bak ideen til metoden CNA (Coincidence Analysis). Metoden brukes nå av forskere over hele verden. 

Baumgartner beskriver metoden som et nyttig verktøy. Det hjelper oss med å forstå hvordan komplekse kjeder av årsaker og virkninger henger sammen. 

Oppfølging av pasientbehandling

Baumgartner forklarer at du kan forestille deg at du vil tenne en fyrstikk. For at det skal skje, må du gni fyrstikken, det må være oksygen og fyrstikken må være tørr. Eventuelt kan du bringe fyrstikken i kontakt med ild. 

Når fyrstikken tar fyr, kan den deretter tenne et lys. Men da må veken også være tørr og så videre. 

– Dette er en kjede av hendelser der hvert steg avhenger av riktig samspill mellom flere faktorer. Hvis ett element i samhandlingen er feil, vil ingenting skje. CNA er en metode som hjelper oss å forstå slike komplekse kjeder, sier Michael Baumgartner.

CNA tar utgangspunkt i en kjent teori om regelmessigheter i årsakssammenhenger. Den er et unikt verktøy som kan håndtere store datamengder der mange ting påvirker hverandre og samtidig se det store bildet. 

– Det handler kort sagt om å studere hvordan og hvorfor én handling fører til en annen, forklarer han.

I følge forskeren kan dette være spesielt nyttig i oppfølging av behandlingstilbud for pasientgrupper. 

– Hvis vi for eksempel prøver ut en ny behandlingsmetode på en gruppe pasienter, forventes det at behandlingen kun vil ha positiv effekt hvis den brukes riktig. Det vil si at det blir gitt riktig dose, til riktig tidspunkt og i riktig situasjon, forklarer Baumgartner.  

Han forteller at hvis noen pasienter avviker, har kompliserende faktorer eller at konteksten ikke er ideell, kan behandlingen ha mindre effekt eller til og med, motsatt effekt. 

– Andre metoder tar ikke like godt høyde for individuelle forskjeller og samspill mellom ulike årsaker på samme måte som CNA. 

Ser nye sammenhenger

Baumgartner sier at CNA er spesielt god til å finne årsakssammenhenger der det ikke nødvendigvis er en statistisk avhengighet mellom årsak og virkning. 

Et eksempel på dette kan være sammenhengen mellom p-piller og blodpropp.

– P-pillene hindrer graviditet, som øker risikoen for dannelse av blodpropp. På den ene siden forhindrer pillene blodpropp ved å stoppe en årsak til det – altså graviditet. 

På samme tid kan p-pillene gi økt risiko for blodpropp. 

– Hvis de to effektene er like, vil vanlige metoder kanskje ikke se en kobling mellom p-piller og blodpropp. De vil da konkludere med at det ikke er noen årsakssammenheng mellom p-piller og blodpropp. Det er selvfølgelig feil. CNA er laget for å håndtere nettopp slike situasjoner, sier forskeren.

Baumgartner jobber med å teste ut hvordan CNA kan brukes i ulike forskningsprosjekter i samarbeid med blant annet forskningssenteret CISMAC

Forskere der i flere studier sett på hvordan ulike tiltak påvirker helsen og utviklingen til mødre, nyfødte og barn i land med lav og middels inntekt. 

I noen av disse studiene har forskerne lagt merke til at effektene av tiltakene kan variere avhengig av ulike faktorer som virker sammen. Det kan for eksempel være hvor barnet blir født, hvordan barnet holdes etter fødselen, hva mor vet om hygiene og ernæring, eller hvor mange ganger en kvinne har født tidligere. 

– Selv om samspillet mellom disse faktorene ikke var hovedfokuset i studiene, planlegger vi nå å inkludere CNA-metoden for å gjøre en grundigere undersøkelse av disse variasjonene. Håpet er at vi få en bedre forståelse av hvordan ulike faktorer påvirker resultatene, forteller Baumgartner.

Individtilpasset sykdomsbehandling

Baumgartner har hatt med seg et team av filosofer, metodologer og statistikere i utviklingen av CNA. Så langt har rundt 70 studier brukt metoden som en del av sitt analysearbeid. 

Baumgartner og teamet hans samarbeider tett med et eget nettverk av fagpersoner som bruker metoden i sin forskning. Nettverket består av forskere som analyserer dataene sine ved hjelp av CNA. De har månedlige møter for å utveksle erfaringer.

Baumgartner inviterer forskere til årlige workshops med utgangspunkt i CNA som verktøy. Her er 45 forskere fagpersoner fra ulike disipliner samlet til et fire-dagers grunnleggende kurs i Praha.

– Dette er et veldig verdifullt samarbeid. Det gir oss en mulighet til å videreutvikle og tilpasse metoden slik at den hele tiden blir mer brukervennlig, sier Baumgartner. 

Han håper at CNA skal kunne bli et viktig bidrag i arbeidet med mer individtilpasset behandling for pasienter i fremtiden.

– Dette er et stort tema. Det samme gjelder for forskning på sjeldne sykdommer. Vi har foreløpig ingen bevis på at vi sitter på løsningen her. Men CNA har vist seg å være en lovende hypotese innenfor denne type problemområder, sier Baumgartner.

Om prosjektet

  • Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har støttet utviklingen av CNA som hittil er blitt benyttet i 70 ulike forskningsstudier.
  • CNA (Coincidence Analysis) er et verktøy som kan brukes til å forstå komplekse sammenhenger innenfor alle forskningsfelt, og er mye brukt i forskningsstudier innenfor helse.
  • Baumgartner samarbeider blant annet med forskere fra CISMAC (Centre for Intervensjon Science in Maternal and Child Health). De vil inkludere CNA som metode når de forsker på hvordan ulike tiltak påvirker helsen og utviklingen til mødre, nyfødte og barn i land med lav og middels inntekt. 
Powered by Labrador CMS