Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Ultralydplasteret settes på halsen til pasienten, og begynner umiddelbart å måle sirkulasjonen i kroppen. I dette tilfellet som en visning. Bjørn Ove Faldaas ved Nord universitet har her rollen som pasient.
Ultralydplasteret settes på halsen til pasienten og begynner umiddelbart å måle sirkulasjonen i kroppen. I dette tilfellet som en visning. Bjørn Ove Faldaas har her rollen som pasient.

Dette plasteret leser pulsen og kan redde liv 

Et nytt ultralydplaster kan redde liv når en person ligger bevisstløs med blodtrykksfall og hjertestans. 

– Vi har ti sekunder på oss for å finne pulsen når en person ligger nede med hjertestans og blodtrykksfall. Men når blodtrykket faller til under 60 kan det være meget vanskelig å finne pulsen med fingrene, som er metoden vi bruker i dag. Så da må vi finne en bedre metode, sier forsker Bjørn Ove Faldaas ved Nord universitet.

Nyutviklede RescueDoppler kan være svaret.

– Vi har utviklet et ultralydplaster som registrerer gjennomstrømningen av blod i kroppen. Dette gjør at vi raskere får opplysninger om pasienten og raskere kan igangsette riktig behandling. Det kan redde liv, forklarer han.

Plasteret er nå i et pilotprosjekt på ambulansen på Tverlandet i Bodø.
Plasteret er nå i et pilotprosjekt på ambulansen på Tverlandet i Bodø.

Forskning på lite ultralydapparat

  • Forskere har testet ut apparatet RescueDoppler, som skal finne puls hos personer som faller om. 
  • RescueDoppler er et ultralydapparat på størrelse med et plaster som festes på halsen. Apparatet er først testet i dyremodeller ved Nord universitet og senere på hjertestanspasienter i ambulanse og sykehus.

Fullskala utprøving i 2024

RescueDoppler er utviklet av Nord universitet, NTNU, Nordlandssykehuset HF, St. Olavs Hospital HF i Trondheim og firmaet Cimon Medical i Trondheim.

Nylig igangsatte partene et tre måneder langt pilotprosjekt i ambulansen på Tverlandet i Bodø. I alt tre ambulanser tilknyttet Nordlandssykehuset HF i Bodø er med i piloten. Det samme er St. Olavs Hospital i Trondheim. De setter i gang sin utprøving noen dager senere.

– De neste tre månedene skal gi oss svarene på om vi i januar 2024 kan sette i gang ett år med fullskala utprøving ved åtte sykehus i Norge, Sverige og Danmark, sier Charlotte Ingul, professor ved NTNU og Nord.

Kan redde liv

Ambulansearbeider Frank Ulrik Strøm på Tverlandet håper plasteret vil revolusjonere akuttmedisinen.

Det gjør også intensivsykepleier John Helge Flage ved prehospital klinikk, Nordlandssykehuset Bodø.

– Plasteret kan få stor betydning i fremtidens behandling av hjertestans, sier intensivssykepleier John Helge Flage.
– Plasteret kan få stor betydning i fremtidens behandling av hjertestans, sier intensivssykepleier John Helge Flage.

– Plasteret kan få stor betydning i fremtidens behandling av hjertestans. Det kan komme til å redde liv. Slik at vi er veldig glade for at vi får være med på utprøvingen, sier han.

Flage berømmer miljøet på NTNU og Nord, som har utviklet RescueDoppler.

– Uten forskning, ingen forbedring. Vi er nå med på noe vi ønsker å forbedre, sier han.

RescueDoppler har tatt tre år å utvikle og involverer dyreforsøk ved campus Bodø. Samt en mengde dokumentasjon. I tillegg har ambulansepersonellet i Bodø trent på bruken av plasteret i forkant av at det nå er tatt i bruk i Bodø.

Målet er at RescueDoppler på sikt vil finnes i alle ambulanser i hele verden.

– Hvis alt går som planlagt, vil vi etter Multi Senter 2024 kunne gå videre med å få produktet CE-merket slik alt medisinsk utstyr må være. Først da kan vi snakke om å produsere Rescue Doppler for verdensmarkedet, sier Ingul.

Powered by Labrador CMS