Amerikanske og brasilianske forskere fant blant annet denne svampen på ekspedisjonen I 2012. (Foto: University of Georgia)

Amazonaselven skjuler gigantisk nettverk av korallrev

Hittil har det grumsete vannet gjort det vanskelig å se at det finnes korallrev her.

Der Amazonaselven munner ut i Atlanterhavet, skjuler det seg et 1000 kilometer langt nettverk av korallrev som er hjemsted for et utall fisk, sopp og alger.

Det ifølge en pressemelding fra University of Georgia.

Det nye funnet er gjort av en internasjonal forskergruppe og publisert i tidsskriftet Science Advances. Funnene bygger på resultatene fra en brasiliansk-ledet ekspedisjon.

– Vi samlet opp de mest utrolige og fargerike dyr jeg noensinne har sett på en ekspedisjon, sier førsteamanuensis og marinbiolog Patricia Yager fra University of Georgia i pressemeldingen.

Allerede på 1970-tallet dokumenterte forskere at det var mulig å fange korallrev-fisk ved munningen av Amazonaselven, der det ferske elvevannet møter saltvannet fra Atlanterhavet.

Hittil har det mudrete vannet ved munningen gjort det vanskelig å dokumentere at det faktisk finnes korallrev her. I den nye studien brukte forskerne akustiske analyser og prøver av elvebunnen til å kartlegge hvor korallrevene befinner seg.

Men de nyoppdagede korallrevene kan allerede være i fare, står det i pressemeldingen fra det amerikanske universitetet.

– Alt fra forsuring og oppvarming av havene til planer for offshore oljeboringer direkte oppå disse nye oppdagelsene gjør at hele systemet er truet av menneskets innflytelse, sier Yager i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS