Kreativ CV får tommelen ned

Jobbsøkere vil gjerne skille seg ut fra mengden. Mange forsøker seg med en kreativ vri på CV-en. Men, alle avvik fra det formelle slår negativt ut, viser ny studie fra BI. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Når organisasjoner skal ansette nye medarbeidere, er det vanlig å grovsortere kandidatene på bakgrunn av deres innsendte CV (curriculum vitae: en systematisk oversikt over utdanning og arbeidserfaring).

Fordi CV-en er en døråpner til førstegangs jobbintervju, er det viktig å få CV-en til å gi et best mulig bilde av dine forutsetninger for å lykkes i jobben du søker på.

Arbeidsgivere skumleser CV-en

Ideelt sett bør arbeidsgiveren finne frem til de mest kvalifiserte søkerne basert på en presis jobbanalyse.

CV-en gjør det mulig å forutsi søkerens prestasjon i en fremtidig jobb, og det vil også være mulig å etterprøve informasjonen som gis.

– Dessverre er sammenhengen mellom lesning av CV og valg av rett kandidat ofte ikke så veldig sterk.

– Arbeidsgivere bruker ofte ingen klar og systematisk framgangsmåte, og kan være vage med hensyn til suksesskriterier for jobben.

Det sier førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge Arnulf vil enkelte arbeidsgivere bruke helt ned i 45 sekunder på å skumlese en CV før de legger dem i grove kategorier som “uaktuell”, “kanskje” og “interessant”.

Et viktig første skritt mot intervju er å lande i bunken for “interessante” kandidater.

Skille seg ut fra mengden

Det er hard konkurranse om de mest attraktive stillingene, og det resulterer i at mange jobbsøkere går utradisjonelt til verks for å skille seg ut fra de andre søkerne.

Virkningen av å skille seg ut er imilidertid svært usikker.

Arbeidsgivere er interessert i personlige egenskaper ved kandidatene og vil prøve å gjette seg til disse gjennom å trekke slutninger fra måten CV-en er skrevet på.

– Når mange konkurrerer om jobben, vil arbeidsgiver ofte vektlegge negativ informasjon. De er redde for å bli lurt av kandidaten og ser etter grunner til å sile søkere ut av bunken for de mest interessante kandidatene, sier organisasjonsforskeren.

Eksperimenterte med CV-er

Jan Ketil Arnulf har sammen med Lisa Tegner og Øyunn Larssen gjennomført et eksperiment med en reell jobbutlysning og tolv kandidater til den aktuelle stillingen.

Kandidatene fikk CV-ene sine skrevet i tre ulike utgaver:

  1. I formell layout på hvitt papir
  2. På pastellfarget papir
  3. I en ”kreativ” utgave som skulle stikke seg ut

I alle tre tilfellene var innholdet det samme.

Kandidatene ble vurdert av to utvalg; Det ene bestod av 45 personer med rekrutteringserfaring fra HR-avdelinger og rekrutteringsfirmaer.

Det andre utvalget var sammensatt av 45 personer (studenter) uten profesjonell rekrutteringskompetanse.

Kretivitet, nei takk

Resultatene, som presenteres nå i tidsskriftet European Journal of Work and Organizational Psychology, var meget klare:

– Alle avvik fra et formelt format reduserte sjansen for innkalling til intervju, fastslår BI-forskeren.

Farget papir hadde en klart negativ effekt, mens det ”kreative” formatet var verst.

Den samme kandidaten hadde nesten dobbelt så stor sjanse til å komme til intervju med en formell CV som med en “kreativ”, viser studien.

– Studien viser at arbeidsgivere lar seg påvirke av fullstendig irrelevante sider ved innsendte søknader og CV-er, konstaterer Arnulf.

For å redusere denne muligheten bør alle kandidater sammenliknes i et nøytralt, felles format, for eksempel digitalt.

– Var det profesjonelle rekrutteringsfolket bedre enn amatørene til å se gjennom ulik design/layout og plukke ut de mest egnede kandidatene?

– De profesjonelle rekruttererne er bare litt flinkere til å skjelne mellom gode og dårlige kandidater enn amatører. Det taler for at HR-folket trenger kontinuerlig videreutdannelse, svarer Arnulf.

Råd til jobbsøkere

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

Jobbsøkere bør tenke på at det vil virke mot hensikten å prøve å tiltrekke seg oppmerksomhet med andre visuelle midler enn formell layout.

Dette gjelder enda mer i land der rekrutteringsbyråer er enda vanligere enn i Norge, ffor eksempel i engelsktalende land.

– Kandidater med sikre kvalifikasjoner for jobben bør ikke rote bort sjansene sine med en utradisjonell type CV, fastslår Jan Ketil Arnulf.

Dersom du har søkt på en jobb du har små sjanser til å få, kan du gamble på å fremheve noen av dine sterkeste sider.

– Det virker oftest negativt. Men variasjonen i hvordan du blir vurdert av den som rekrutterer blir større med utradisjonelle CV-er, også i positiv retning, avslutter han.

Referanse:

Arnulf, Tegner & Larssen: Impression making by résumé layout: Its impact on the probability of being shortlisted, European Journal of Work and Organizational Psychology, Volume 19, Issue 2 April 2010, pages 221–230.

Powered by Labrador CMS