Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Norddal geologisenter gjemmer mange skatter for amatørgeologer og andre interesserte.
Norddal geologisenter gjemmer mange skatter for amatørgeologer og andre interesserte.

Forskere lette etter mineral­ressurser i geologisk arkiv

Forskere har gått gjennom deler av et omfattende geologisk arkiv fra Norddal geologisenter på indre Sunnmøre i sin jakt på mineralressurser i fylket.

– Vi har gransket materialet, som er samlet i en rekke esker. Det som er relevant for oss, har vi sett på i detalj og kopiert, forteller forsker og geolog Agnes Raaness ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Dokumentasjonen i arkivet stammer fra ulike kilder. Blant annet fra Folldal gruver, som ble nedlagt tidlig på 1990-tallet. 

Rapportere resultater

Etter utlånet i fjor høst leverte hun og kollega Håvard Gautneb nylig tilbake hele samlingen til geologisenteret. 

De holder til i et gammelt sauefjøs langs fylkesveg 91 i Dalsbygda i Norddal.

Her leverer forskerne Agnes Raaness og Håvard Gautneb tilbake det historiske arkivet til Norddal geologisenter i Fjord kommune på indre Sunnmøre.
Her leverer forskerne Agnes Raaness og Håvard Gautneb tilbake det historiske arkivet til Norddal geologisenter i Fjord kommune på indre Sunnmøre.

– Absolutt verdt å se på. Oppdraget fikk vi av Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i arbeidet vårt med å kartlegge mineralressursene i fylket. Sammen med funn fra mange andre undersøkelser skal vi rapportere resultatene om et års tid, forteller Gautneb.

Det er den svært så geologinteresserte sunnmøringen Halvard Eide fra Sjøholt som har etablert geologisenteret noen kilometer fra ferjeleiet i Eidsdal. 

Gjennom flere tiår har han samlet bergarter, mineraler, smykkesteiner, kjerneprøver – og altså et geologisk arkiv med tekst og bilder. 

Amatørgeolog Halvard Eide i samtale med NGU-forsker Håvard Gautneb.
Amatørgeolog Halvard Eide i samtale med NGU-forsker Håvard Gautneb.

På senteret tar pensjonisten og kona Sølvi gjerne imot ulike besøkende grupper til foredrag og samtaler om geologi.

Verdifull kjentmann

For geologene ved NGU er den ivrige amatørgeologen også en verdifull kjentmann i området. 

På sensommeren i år guidet han Raaness og Gautneb i to dager rundt til interessante steder med mulige geologiske ressurser på indre Sunnmøre.

Håvard Gautneb undersøker en pegmatitt med kvarts, feltspat og glimmermineralet muskovitt like utenfor tettstedet Stordal. Muskovitt brukes blant annet i glass i peisovner.
Håvard Gautneb undersøker en pegmatitt med kvarts, feltspat og glimmermineralet muskovitt like utenfor tettstedet Stordal. Muskovitt brukes blant annet i glass i peisovner.

Rett ved geologisenteret ligger for eksempel Dale gruve. Det er en nedlagt olivingruve, som Eide i dag blant annet bruker til å arrangere konserter. 

I Dale gruve var det i sin tid prøvedrift på olivin.
I Dale gruve var det i sin tid prøvedrift på olivin.

– Det var forsøksdrift på olivin her i sin tid, men i dag vil det ikke være lønnsomt å ta opp igjen driften her. Dagens marked er mettet, forteller Håvard Gautneb.

Bedre databaser

Målet for geologene som arbeider i Møre og Romsdal for tida, er å gjøre databasene mest mulig oppdaterte. 

De to forskerne påpeker at de legger brikke etter brikke i mange puslespill. Ofte mangler de selve bildet, men kunnskapshullene blir gradvis fylt igjen.

Agnes Raaness og Håvard Gautneb kartlegger blant annet kalkstein, gabbro, kvarts, anortositt og sølv.

Som et eksempel forteller de at gabbro gjerne brukes som pukk i utbygging av veger og annen infrastruktur. Bergarten kan også føre jern, titan og vanadium. Dette er metaller som kan ha stor industriell betydning. 

De to forteller at det finnes noen kjente forekomster i Møre og Romsdal som nå skal undersøkes nærmere.

Bak skogen her finnes det enorme mengder med gabbro. I gamle dager ble den brukt til produksjon av gravstøtter. Amatørgeolog Halvard Eide tror at forekomsten, som ligger tett på Storfjorden ved Dyrkorn i Fjord kommune, kan utnyttes til pukk.
Bak skogen her finnes det enorme mengder med gabbro. I gamle dager ble den brukt til produksjon av gravstøtter. Amatørgeolog Halvard Eide tror at forekomsten, som ligger tett på Storfjorden ved Dyrkorn i Fjord kommune, kan utnyttes til pukk.
Powered by Labrador CMS