Ser etter løsning i løsmasser

Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I Bødalen kartlegger man avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene.

I Bødalen og Erdalen i Nordfjord i Sogn og Fjordane er det nå etablert kontinuerlige målinger av vær og nedbør.

Avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene blir uavbrutt kartlagt.

Avanserte måleinstrumenter fastslår også hvor store masser elvene fører med seg.

Klimaendringer

- Målet er å avdekke dynamikken i transporten av sedimentene, eller løsmassene. Vi vil undersøke hvor massene kommer fra, hvor mye som forflytter seg og hvor det havner, forteller forsker og prosjektleder Achim A. Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han sier at det er spesielt interessant å se hvordan klimaforandringer har påvirket erosjonen, forflytningen og akkumulasjonen av massene de siste 10 000 årene.

- Et nøkkelspørsmål er hvordan prosessene er kontrollert av klimaet og på hvilken måte klimaforandringene endrer erosjonen og sedimenttransporten over tid.

- Vil faren for jordskred og oversvømmelser endre seg som følge av for eksempel smelting av permafrost og mer ekstremvær? spør Beylich.

Mange forskere

Bødalen og Erdalen blir dermed som store feltlaboratorier å regne. Prosjektet har fått navnet SedyMONT Norge og er finansiert av Norges forskningsråd med til sammen fire millioner kroner over fire år.

Forskerne arbeider også i vakre Erdalen i Nordfjord.

Prosjektet inkluderer to doktorgradsstudenter og mange studenter fra Norge og universiteter i Tyskland.

15 forskere fra NGU og NTNU er involvert sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Sveits, Østerrike, Italia, Tyskland og Storbritannia.

Powered by Labrador CMS