15 millioner til fjellskredovervåking

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er svært positivt at regjeringen tar faren for fjellskred alvorlig, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

I en pressemelding understreker statsminister Kjell Magne Bondevik at han er opptatt av å holde god framdrift i det overvåkingsarbeidet som allerede er satt i gang.

- I revidert nasjonalbudsjett i juni gjør regjeringen derfor framlegg om å bevilge 15 millioner kroner for inneværende år, sier Bondevik.

Samtidig blir det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe der også aktuelle direktorat skal være med. Gruppen skal på nasjonalt plan vurdere behovet av et statlig engasjement ved fare for fjellskred.

- Det trengs økt innsats innen alle områder, fra kartlegging og forskning til overvåking, sier Arne Bjørlykke.

Faren for flodbølger

Ved Åkneset i Stranda kommune er et stort fjellparti ustabilt. Dersom massene raser ut i fjorden, kan en flodbølge skape store ødeleggelser, blant annet i tettstedene Stranda og Hellesylt.

NGU-forsker Lars Harald Blikra leder arbeidet med kartlegging og overvåking i Åknes/Tafjord-prosjektet. Han påpeker at geologene i år skal foreta videre undersøkelser av selve fjellsiden for å avklare både utbredelsen, dybden og geometrien av det ustabile partiet.

- I tillegg skal vi kartlegge og etablere overvåking av bevegelsene i fjellet ved hjelp av blant annet GPS. Samtidig blir det foretatt analyser av flodbølger ved ulike scenarier, sier Blikra.

Også ustabile fjellsider i Tafjord i Norddal kommune, der 41 mennesker omkom etter raset i 1934, blir gjenstand for økt overvåking.

Hele prosjektet drives av en styringsgruppe som er etablert av Møre og Romsdal fylkeskommune sammen med Stranda og Norddal kommuner. Arbeidet skjer i et samarbeid med blant annet NGU, Norges Geotekniske Institutt (NGI), International Centre for Geohazards (ICG) og internasjonal ekspertise.

Kommunalt ansvar

Det er kommunene som har hovedansvaret for sikring mot naturskader. Når et rasfarlig område er identifisert, er det kommunenes ansvar å følge opp med detaljerte undersøkelser, risikovurderinger og beredskap. Statens naturskadefond gir støtte til dette arbeidet.

- Staten vil ta sin del av ansvaret i denne spesielle saken, sier Kjell Magne Bondevik, som ber folk om ikke å uroe seg.

- Med de tiltakene som nå blir gjennomført, gjør vi det som er mulig for å følge utviklingen i området, sier statsministeren.

Flodbølger etter fjellskred kan føre til tragedier. Samlet volum som er ustabilt i Åkneset kan være nærmere ti ganger større enn massene som raste ut i Tafjord i 1934. I Loen omkom til sammen 135 mennesker i de to skredene fra Ramnefjellet i 1905 og 1936.

25 fjordstrøk utsatt

- Ved kontinuerlig overvåking av sprekkene, er det mulig å varsle folk i de aktuelle områdene og dermed unngå katastrofer. Derfor er det viktig at arbeidet med et system for overvåking og varsling i Stranda og Norddal blir ført videre, og at det blir satt av penger til dette, sier statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruks- og matdepartementet.

NGU har foreløpig pekt ut 25 fjordstrøk i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som kan være utsatt for flodbølger etter fjellskred. Åknes/Tafjord er ett av områdene.

Powered by Labrador CMS