Lærer den tydeligste sangen

Fuglesang blir sterkt påvirket av tett vegetasjon i skogen. Det gjør at fugleunger lærer seg den sangen som kan høres tydeligst, og slik utvikler kvitringen seg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I denne filmen kan du både se og høre en sumpspurv synge noen sanger. (Video: Garth McElroy/YouTube)

Fugler bruker sang til å kommunisere med hverandre og vise seg frem, og å ha klart og tydelig kvitter er alfa og omega for en ung sumpspurv.

En ny studie viser at sumpspurvhannene, med sin fortreffelige hørsel, skiller tydelig fuglesang fra den som er forringet av tett vegetasjon eller støy når de skal legge nye sanger til repertoaret sitt.

Studien er publisert i det siste nummeret at Royal Society Biology Letters, og de amerikanske forskerne har gått grundig til verks for å dokumentere hvordan sumpspurven lærer å kvitre.

Intensiv kvitreopplæring

Susan Peters fra Duke University og kollegene hennes samlet først ni sumpspurvhanner i Crawford County i Pennsylvania, og oppfostret dem sammen, og lærte dem å kvitre ved hjelp av opptak.

Kvitringen de lærte var tatt opp fra ti ulike sumpspurver. For å få de forringede lydene så ekte som mulig tok forskerne opp fuglesangen i et lydtett rom, spilte dem av i et myrområde, og tok dem opp igjen 25 meter unna. Det er omtrent så langt unna hverandre sumpspurvkolonier pleier å ligge.

Forskerne brukte også dataprogrammer for å lage den forringede kvitringen.

Sumpspurvens sang blir påvirket av tett vegetasjon, men det kan de små hannspurvene høre, og når de lærer sanger så kopierer de bare de som er upåvirket av støy og skog. (Foto: Royal Society)

Det ble spilt av 16 ulike sanger for småfuglene, åtte forringede og åtte tydelige. Hver sang ble spilt av i tre minutter i ti sekunders bolker. I mellom hver sang var det ett minutts pause. Hver dag hørte småfuglene alle de 16 ulike sangene.

Opplæringen begynte da fuglene var 20 dager gamle, og varte i 12 uker.
Så ble de ni sumspurvhannene satt i små lydisolerte kamre hver for å teste hva de hadde lært. 

Lærte rene kopier

Opptaksutsyr ble installert for å sjekke repertoaret, og resultatene var påfallende.

Til sammen hadde de ni fuglene lært seg 20 sanger, og 17 av dem var fullstendige kopier av de sangene de hadde lært. De tre ekstra sangene var sanger de hadde funnet på selv, mens de 17 var kopier av de tydelige og upåvirkede opptakene.

- Hvis fugler foretrekker å lære mindre støy-påvirkede sanger, så vil fuglesang forandre seg over tid og mellom ulike leveområder med forskjellige akustiske egenskaper, skriver forskerne i studien.

Referanse:

Susan Peters et.al., Songbirds learn songs least degraded by environmental transmission, Royal Society Biology Letters, 20/6-2012

Powered by Labrador CMS