Sjeldne fugler observert på Svalbard

En hybrid av ærfugl er blant de sjeldne fuglene forskere har oppdaget i Kongsfjorden på Svalbard i sommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under tellingen av ærfuglene på Breøyene ved Blomstrandbreen oppdaget forskere noe så sjeldent som en hybrid av ærfugl og praktærfugl. (Foto: Kjell-Tore Hansen / Direktoratet for naturforvaltning)
Under tellingen av ærfuglene på Breøyene ved Blomstrandbreen oppdaget forskere noe så sjeldent som en hybrid av ærfugl og praktærfugl. (Foto: Kjell-Tore Hansen / Direktoratet for naturforvaltning)

Langs kysten, i fjordene og innover fjellene på Svalbard hekker sjøfugler som krykkje, havhest, alkekonge og polarlomvi.

Hver sommer arbeider fugleforskere på øyene og i fuglefjellene i Kongsfjorden ved forskerlandsbyen Ny-Ålesund.

Denne sommeren har forskerne observert både sjeldne fugler og fuglearter i området som vanligvis sees lengre sør i landet.

Oppdaget hybrid

Det er svært uvanlig at hybrid av ærfugl blir oppdaget i Norge, men under tellingen av ærfuglene på Breøyene ved Blomstrandbreen observerte forskere en hybrid av ærfugl og praktærfugl.

En hybridfugl er resultat av at to ulike fuglearter har paret seg.

Fugleforsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt mener observasjonen er svært sjelden.

– Hybrid av ærfugl og praktærfugl er dokumentert i litteraturen, men det finnes få observasjoner fra Svalbard, sier han.

På fastlandsnorge er det som oftest gressender som stokkand og brunnakke, samt dykkender som toppand og bergand som hybridiserer.

Uvanlige sommergjester

Gabrielsen er på sitt årlige feltopphold i Ny-Ålesund, og tilbringer mye av tida på holmene og i fuglefjellene i området. Han kan fortelle om en rekke flere uvanlige fugleobservasjoner i sommer.

– Under arbeid med fangst av tyvjo i Dyrvika ved Blomstrandbreen så forskere en rosenmåke sammen med en flokk av krykkjer. Rosenmåke er en meget sjelden gjest i Kongsfjorden, opplyser han.

Under arbeid med fangst av tyvjo i Dyrvika ved Blomstrandbreen observerte forskere en rosenmåke sammen med en flokk av krykkjer. Rosenmåke er en meget sjelden gjest i Kongsfjorden. (Foto: Børge Moe / NINA)
Under arbeid med fangst av tyvjo i Dyrvika ved Blomstrandbreen observerte forskere en rosenmåke sammen med en flokk av krykkjer. Rosenmåke er en meget sjelden gjest i Kongsfjorden. (Foto: Børge Moe / NINA)

Det var forskere fra Norsk institutt for naturforskning, som gjorde den sjeldne observasjonen av rosenmåken. Rosenmåke er en liten måke og har sine viktigste hekkeområder i Nordøst-Sibir og i de sørlige delene av Taimyrhalvøya i Russland.

Arten er også funnet hekkende på Grønland og i de arktiske delene av Canada, men det er så langt ikke kjent at rosenmåken hekker på Svalbard.

Langveisfarende

Gabrielsen observerte selv en ung, cirka ett år gammel, rødnebbterne ved Kronebreen i Kongsfjorden.

Observasjon av unge rødnebbterner er også meget sjeldent i Kongsfjorden, og det er uvanlig at disse ungfuglene beveger seg fra overvintringsområdene i Antarktis til Svalbard første sommer etter at de ble klekket.

En ung rødnebbterne fotografert ved Kronebreen i Kongsfjorden.Det er uvanlig at disse ungfuglene beveger seg fra overvintringsområdene i Antarktis til Svalbard første sommer etter at de ble klekket. (Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt)
En ung rødnebbterne fotografert ved Kronebreen i Kongsfjorden.Det er uvanlig at disse ungfuglene beveger seg fra overvintringsområdene i Antarktis til Svalbard første sommer etter at de ble klekket. (Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt)

Men de sjeldne fugleobservasjonene stopper ikke her. Under arbeid ved den franske leiren i Kongsfjorden observerte flere fransk fugleforskere seks sangsvaner i flukt fra Kongsvegen mot Gåsebu. Sangsvaner er også sjeldne fugler på Svalbard.

De hekker vanligvis på Island og i de arktiske delene av Skandinavia og Russland. I Norge hekker de helst i Finnmark og Troms, men enkelte hekkende par har blitt observert så langt sør som i Østfold.

Varmere klima

Det har over flere år vært registrert uvanlige fugler på Svalbard, men tendensen er at slike observasjoner har økt de siste årene i takt med at temperaturen i Arktis har steget.

Et varmere klima kan føre til at arter flytter på seg og etablere seg i nye områder.

Samtidig som nye og sydligere arter blir observert på Svalbard, har forskere også registrert nedgang i bestanden hos flere arktiske sjøfuglbestander, blant annet polarlomvi.

Etablerer seg i nord

Under fiske av torsk ved utløpet av Kongsfjorden/Krossfjorden ved Kapp Mitra, ble det observert en havsule som dykket etter mat rett ved båten.

Det er per dags dato få observasjoner av havsule så langt mot nord, med unntak av sommeren 2011 og 2012 da havsule ble funnet hekkende på Bjørnøya. Dette er det nordligste hekkefunnet av arten noensinne.

Havsule ble for første gang observert i Kongsfjorden/Krossfjorden i sommer. (Foto: Stein Ø. Nilsen / tromsofoto.net)
Havsule ble for første gang observert i Kongsfjorden/Krossfjorden i sommer. (Foto: Stein Ø. Nilsen / tromsofoto.net)

Men etableringen av havsule på Bjørnøya behøver ikke nødvendigvis være klimabetinget.

– Havsule har utvidet sitt utbredelsesområde de siste 60 årene, men det er likevel interessant at det skjer så langt nord, sa fugleforsker Hallvard Strøm fra Norsk Polarinstitutt da havsuler ble observert hekkende på Bjørnøya i fjor sommer.

Powered by Labrador CMS