Linerla er en av fuglene som flyr nordover for sommeren.

– Mange trekkfugler kommer tidligere tilbake enn for 50 år siden

Trekkfuglene er på vei, og konkurransen om å komme hjem først er hard.

Våren har kommet, og med det kommer trekkfuglene hjem fra overvintring i varmere strøk. Hvor langt de har reist og hvor mange som har kommet, er det ikke alltid like lett å vite.

Noen fugler skal finne tilbake til partner og hjemsted, andre skal finne nye steder og nye partnere. Det er mye spenning i luften.

Det er store forskjeller mellom arter, og med det følger det noen uløste gåter som forskere fortsatt jobber med, og som de løser.

Ulike parforhold

Terje Lislevand jobber ved Universitetet i Bergen. Han forsker på fuglers atferd. Han forteller at det er forskjell på hvordan parforholdene til fugler ser ut. 

– Det varierer mellom arter. Hos noen er det vanligst at paret bare holder sammen i én sesong, mens andre arter er monogame livet ut. Og så har du noen arter som gjør en mellomting der de enkelte parene kan gjøre det på ulikt vis. 

Derfor kommer ikke alle fugler hjem til en partner. De drar tilbake til hekkeplassen. 

– Hos mange arter som er monogame over flere sesonger, vil partneren også dukke opp der, men skilsmisser er også vanlig, særlig dersom hekkingen gikk dårlig forrige gang, forteller han. 

Fuglene som må finne seg en ny partner, har sterk konkurranse.

Førstemann hjem

Det vanligste er at hunner og hanner trekker hver for seg, forklarer Lislevand. 

– Hos en del arter er det også slik at kjønnene overvintrer i ulike områder, der for eksempel hanner finnes lenger nord enn hunnene. Dette kan nok ha flere årsaker, men en kan være at det lønner seg for hannene å være nærmere hekkeplassen slik at trekkveien blir kortere, og de ankommer raskere om våren.

Da får hannene en fordel når de ankommer hekkeplassen, og de som kommer først, får de beste plassene. 

– Det er jo også slik at hunnene, som hannene, ikke kommer tilbake alle på en gang, og de sterkeste vil nok da ofte ta de beste hannene, mens hunner med for eksempel dårlig kondisjon vil måtte ta til takke med dårligere hanner på dårlige hekkeplasser.

Utfordrende klima

Det er ikke bare kampen om de beste hekkeplassene som er utfordrende for trekkfugler. Klimaendringer er også med på å endre reisen deres. 

Endringen av tilgang til mat kan være spesielt utfordrende, spesielt når de skal hekke.

– En tidligere vår kan medføre at toppene i insektproduksjonen opptrer tidligere på året enn før, og trekkfuglene kan få problemer med å «time» sin hekkeperiode med toppen i insektproduksjonen, forteller Bård Gunnar Stokke som forsker på fugler ved NINA. 

For mange fugler som er stedbundne kan uforutsigbart vær som flom og tørke endre leveområdet. Da blir fuglene tvunget til å finne et nytt hjem.

– Hvordan fuglene påvirkes av klima, er ikke alltid lett å forutse og kan også variere mellom arter. 

– Hvis det nåværende habitatet som en art overvintrer i blir helt forandret av klimaendringer, vil nok arten finne seg et nytt område å overvintre i, men avstanden trenger nok ikke nødvendigvis være kortere. Om ikke et slikt område finnes, kan jo også en art dø ut, forteller Lislevand.

Endringer i fuglesamfunnet

For de fuglene som må finne et nytt hjem kan reisen bli enda mer utfordrende. På leting etter nye steder å hekke, kan de støte på andre fugler som allerede har funnet seg til rette. 

– Dersom det finnes områder med passende habitat i nærheten, vil de trolig prøve å slå seg ned der, men disse kan allerede være opptatt. Dersom det ikke finnes ledige territorier, må de flytte enda lenger unna. 

Lislevand forteller at dette også kan skje når leveområdene som fuglene foretrekker er sjeldne eller vanskelige å finne.

Dette gjelder også de fuglene som velger å overvintre lengre nord. 

– Mange arter kommer tidligere om våren nå enn for 50 år siden, og en del arter starter også høsttrekket senere enn før. I tillegg er det slik at en del arter nå overvintrer lenger mot nord enn de gjorde tidligere, forteller Stokke. 

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS