Klart færre nordmenn rapporterer om lange skiturer.

Færre nordmenn går på ski

Men mange går fotturer i skog og mark.

Norsk friluftsliv endres nå raskt.

For ni år siden oppga 29 prosent av befolkningen at de om vinteren hadde vært på en lang skitur, som varte tre timer eller mer. Sist vinter var det bare 21 prosent som gjorde det samme.

I Norge er friluftsaktiviteter som skigåing mye knyttet til hvilken sosialgruppe du tilhører.

Likevel viser det seg at nettopp den gruppen som går aller mest på ski – folk med utdannelse fra universitet eller høyskole – er de som nå oftest har satt bort skiene. I 2011 var det hele 67 prosent av dem med lang utdannelse som hadde kommet seg på en lang skitur. Sist vinter var det bare 53 prosent.

Blant dem med bare grunnskole som utdannelse, var det 20 prosent som gikk på en lengre skitur i vinter.

– At færre nordmenn gikk på ski sist vinter kan ha sammenheng både med lite snø og med koronapandemien, sier professor Kirsti Pedersen Gurholt ved Norges idrettshøgskole til forskning.no.

På litt lenger sikt tror hun likevel at nedgangen i skigåing kan ha sammenheng med at andre aktiviteter er blitt mer populære. For eksempel er det flere som nå sykler hele året. Det er også flere som padler kajakk.

Levekårsundersøkelsen

Det er i den siste Levekårsundersøkelsen fra SSB at tallene om skigåing, skogsturer og mye annet blir presentert.

Denne undersøkelsen blir utført hvert tredje år og den viser en jevn nedgang i skigåingen det siste tiåret. Også de korte skiturene på under tre timer er det blitt klart færre av blant nordmenn. I alt 33 prosent av oss tok en slik kort skitur sist vinter.

Når bare rundt en tredel av alle nordmenn kommer seg på skitur, står det i klar kontrast til hva folk sier at de vil gjøre. Dersom du spør dem om det før vinteren.

Da Norsk Friluftsliv fem år tilbake spurte folk om «Kommer du til å gå på skitur i løpet av denne vinteren?», så svarte hele 55 prosent «ja, helt sikkert» og 13 prosent svarte «ja, kanskje». Aftenposten skrev om dette og konkludert sammen med friluftsorganisasjonen med at over halvparten av nordmenn går på ski hver vinter. Men det stemmer altså ikke med SSB sine tall fra flere levekårsundersøkelser.

– I Norge har vi store forventninger til folks friluftsaktivitet og til skigåing spesielt, sier idrettsprofessoren.

– Det gjør at bildet vi har av hvor aktive nordmenn er når det kommer til slikt som skigåing, blir skrudd veldig høyt opp. Vi forventer høye tall.

Professoren minner om at det er en viktig forskjell på hva folk sier at de har tenkt til å gjøre av skigåing kommende vinter, og hva folk virkelig gjør når det kommer til stykket. Så når SSB spør folk om hva de virkelig har gjort, blir tallet på skigåere vesentlig lavere enn når Norsk Friluftsliv spør og Aftenposten rapporterer om hva folk har tenkt til å gjøre.

Mange går tur i skog og mark

Levekårsundersøkelsen 2020 viser at hele 79 prosent av alle nordmenn har vært på minst én kort fottur i skog og mark i år.

Så mange som 55 prosent har begitt seg ut på en fottur som varte mer enn tre timer.

Begge deler er en liten økning sammenlignet med for tre år siden.

Veldig mange nordmenn går turer i skog og mark. Her er statsminister Erna Solberg med turleder Berit Loennechen Feiring da DNT arrangerte sin første seniortur i Kongeskogen på Bygdøy etter korona-nedstengningen tidligere i år.

– Alle undersøkelser som er gjort på dette helt siden 1960-tallet viser at den friluftsaktiviteten flest driver er å gå fotturer, sier Kirsti Pedersen Gurholt.

Hun mener at dette med turer i skog og mark fort blir litt glemt når medier og politikere er opptatt av friluftslivet. I mediene er det gjerne mer spennende aktiviteter som kommer i fokus. Sånn kan vi få et litt feil inntrykk av det norske friluftslivet.

– Også blant ungdom i alderen 13-19 år er fotturer den aller vanligste friluftsaktiviteten. Det mener jeg at flere bør merke seg, sier forskeren.

Bading og bærplukking

SSB har også registrert at 71 prosent av oss badet utendørs i sommer.

Det er 4 prosent flere enn for tre år siden.

Syv av ti har badet i saltvann eller ferskvann i sommer. Her bader tvillingene Sarah (t.v.) og Julie Navarsete Romana (6) på Hvervenbukta i Oslo.

Levekårsundersøkelsen 2020 viser samtidig en klar nedgang i sopp- og bærplukking. Det samme gjelder fisketurer.

Men omtrent like mange som før har i år vært på tur med motorbåt eller seilbåt (43 prosent) eller med kano, kajakk eller robåt (23 prosent).

Rundt 6000 personer har svart på spørsmålene i Levekårsundersøkelsen 2020. Også SSB peker på at noe av nedgangen i skigåing den aller siste vinteren 2019/2020 kan komme av at det var mindre snø flere steder i landet.

I tillegg kan altså koronaviruset som kom til Norge i begynnelsen av mars, ha lagt en demper på noe av skigåingen mot slutten av vinteren.

Kilder:

SSB-artikkel: «Skigåing har blitt mindre populært», 28. oktober 2020. Artikkelen.

Aftenposten: «Over halvparten av alle nordmenn skal på ski denne vinteren», 20. februar 2015. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS