Fyller hjemmet med nanopartikler

Stearinlys og matlaging fyller hjemmene våre med usynlige nanopartikler, viser ny studie som er del av en større helseundersøkelse som skal avgjøre om partiklene er skadelige for lunger og hjerte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi nordboere liker å tenne stearinlysene når mørketida kommer. Spørsmålet er hvor mye lyskosen koster helsa vår. (Foto: Istockphoto)

Fakta

Ultrafine partikler har en diameter mindre enn 100 nanometer.

Det finnes mange forskjellige typer, blant annet fra stekeos eller røyk fra stearinlys, men ikke alle er skadelige.

Noen nanopartikler blir tilsatt forskjellige produkter og hjelper for eksempel med å transportere aktive stoffer fra solkrem inn i huden.

Sikkerheten av nanopartikler undersøkes fremdeles, og i EU er det felles regler og grenser for hvordan man kan bruke dem i produktene.

Fakta

Når vi brenner stearinlys, skaper det også nitrogendioksid, NO2. Det irriterer luftveiene, gir pusteproblemer, nedsatt lungefunksjon og kan øke risikoen for infeksjon i lungene.

Særlig personer med alvorlig astma, samt barn og eldre, er følsomme.

Dieselbiler er en av de største kildene til NO2-forurensning.

Kilde: Astma-Allergi Danmark

Sot fra stearinlys og fra kjøkkenet er de største synderne når det gjelder forurensning fra såkalte ultrafine partikler. De er så små at de kan trenge inn i kroppens celler.

Brenner du stearinlys i to timer, står de for nesten to tredjedeler av den samlede innendørs forurensningen.

Tidligere forsøk har vist at ultrafine partikler har større effekt på kroppen enn vanlige partikler, men helserisikoen er ikke klarlagt.

– Det er en del debatt i den vitenskapelige verden om ultrafine partikler, og tidligere studier har primært fokusert på større partikler – primært fra utendørs forurensning, forklarer hovedforfatteren bak den nye studien, førsteamanuensis Gabriel Bekö fra DTUs Institut for Byggeri og Anlegg i Danmark.

– Men når vi bruker så mye tid innendørs, må størstedelen av eksponeringen til disse partiklene også foregå innendørs, og det har vi undersøkt, fortsetter han.

Ifølge undersøkelsen er hjemmet vårt like forurenset med ultrafine partikler som et typisk hjem i Beijing.

Stearinlys gir flest partikler

For å finne ut nøyaktig hvor mye forurensning som oppstår innendørs, har forskerne fulgt 56 københavnere i hjemmene deres i 48 timer.

Deltakerne ble utstyrt med en partikkelmåler i stuen og ble bedt om å føre en loggbok over sine daglige aktiviteter. Dermed kunne forskerne identifisere de største forurensingskildene.

I halvparten av hjemmene var det stearinlys, som sto for opp til 58 prosent av den samlede forurensningen med ultrafine partikler, noe som ikke var noen overraskelse for forskerne.

– Vi vet at forbrenning genererer partikler, sier Bekö.

Forurenser mest innendørs

Men stearinlysene var ikke de eneste forurensningssynderne:

I løpet av de to dagene undersøkelsen sto på, ble det laget mat i 37 av hjemmene. Matlagningen stor for omkring 30 prosent av forurensningen.

I halvparten av hjemmene ble det brent stearinlys daglig – gjennomsnittlig i 140 minutter om dagen – og det bidro til 58 prosent av forurensningen.

I 12 av hjemmene ristet man brød i brødristeren, og det innebar en forurensning på 11 prosent.

Dessuten sto ukjente begivenheter, hvor det ikke var notert noe i loggboken, for opp til 14 prosent. De ukjente begivenhetene forekom i 52 av hjemmene og skyldtes antagelig matlagning eller stearinlys, ifølge Gabriel Bekö.

Selv om de fleste hjemmene lå 50–250 meter fra en trafikkert vei, sto åpne vinduer bare for 3 prosent av forurensningen.

– Sammenlignet med tidligere studier ligger den totale eksponeringen litt høyere enn gjennomsnittet. Men tar vi ut stearinlysene, ser det svært likt ut – i hvert fall sammenlignet med USA, sier Bekö.

Kaster man derimot et blikk mot Kina, er tallene noe annerledes.

– Vi ligger noenlunde på nivå med Beijing, men forurensingskildene er byttet helt om, sier han. Omkring 70 prosent av partiklene i danske hjem kommer fra innendørs kilder, mens det er motsatt i Kina.

Danskene forurenser altså langt mer innenfor husets vegger enn kineserne.

Ny undersøkelse viser at hjemmet vårt er like forurenset med nanopartikler som et typisk hjem i Beijing. Forskjellen er bare at kinesernes forurensning fra veiene, mens vår blir skapt av stearinlys og matlagning. (Foto: Colourbox)

Helserisiko undersøkes

Undersøkelsen er utført i samarbeid med Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og CISBO, hvor de er i full sving med å behandle resultatene.

Planen er at det skal munne ut i en studie som vil fortelle noe om de ultrafine partiklenes effekt på helsen.

– Vi vet svært lite om de partiklene som er innendørs, men i den første undersøkelsen har vi forsøkt å finne en sammenheng mellom helsemessige forhold og disse partiklene, sier Steffen Loft, som er professor i miljømedisin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

– Vi vet ikke om partiklene er farlige

Parallelt med Gabriel Bekös målinger har Steffen Loft og forskergruppen hans undersøkt beboernes lungefunksjon, små blodkar knyttet til hjertekarsykdom og de hvite blodlegemene.

Selv om resultatene ikke er klare, mener han man bør utvise større omtanke når det gjelder stearinlys.

– Vi vet faktisk ikke så mye om partikler fra stearinlys, så man bør vurdere om det er fornuftig å brenne dem så ofte, sier Loft. – Lysene produserer også nitrogendioksid, som er en irriterende gassart, sier han.

Nytt forsøk skal måle utenfor hjemmet

Gabriel Bekös studie er nettopp publisert i tidsskriftet Environmental Science and Technology, men han er allerede i gang med å behandle resultatene fra en ny partikkelstudie.

Det er snakk om en gjentakelse av det første forsøket, men får deltakerne også en partikkelmåling i veskene sine, slik at de kan bære dem rundt hele dagen.

– På den måten kan vi isolere hjemmet fra den totale daglige eksponeringen, for vi vet ikke hva de utsettes for på vei til jobben eller når de går rundt utenfor, sier Bekö, og legger til at forurensningen i hjemmet antagelig bare er en del av den samlede daglige dosen ultrafine partikler.

Institut for Folkesundhedsvidenskab deltar også i det danske forsøket. Resultatene ventes å være klare senere i år.

Refferanse:

Gabriel Bekö m.fl. 'Ultrafine Particles: Exposure and Source Apportionment in 56 Danish Homes' Environment, Science & Technology 2013, doi:10.1021/es402429h, Sammendrag

___________

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS