Millioner av mink ble drept og dumpet i massegraver i Danmark.
Millioner av mink ble drept og dumpet i massegraver i Danmark.

Massegraver for mink kan allerede ha forurenset grunnvannet

Væske fra millioner av nedgravde mink kan ha forurenset grunnvannet på to steder på Jylland i Danmark.

Det viser en forskningsrapport bestilt av Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten er laget av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og Danmarks Teknologiske Institutt, skriver Radio4.

Forskerne mener risikoen for forurensing er overhengende. Funnene er gjort på steder utenfor byene Viborg og Holstebro.

– Basert på en rekke antakelser kan det øverste grunnvannet allerede ha blitt forurenset, sier statsgeolog og avdelingssjef Geus Claus Kjøller til kanalen. Han er en av forskerne bak rapporten.

Kjøller sier at de skal gjøre konkrete målinger ved og under minkgravene før man med sikkerhet kan fastslå at forurensede gasser har sivet ned i grunnvannet. I rapporten blir myndighetene oppfordret til å sette i gang med slike målinger umiddelbart.

I bransjeorganisasjonen for Danmarks vannforsyninger, Danske Vandværker, blir rapporten møtt med sinne.

– Det er dypt bekymringsfullt, og det bekrefter at når vi har stilt spørsmål, så har det vært god grunn til det, sier lederen for Danske Vandværker, Susan Münster, til Radio4.

Funnet av en mutert variant av koronaviruset hos dyrene førte til at den danske regjeringen gikk inn for avliving av millioner av mink. Årsaken var frykt for at det ville spre seg blant mennesker og gjøre koronavaksinene mindre effektive.

Powered by Labrador CMS