Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

92 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider eksponeringsgrensene, og lite målinger blir gjort. Ny metode fra NTNU kan gjøre målingene med 5G-antenner, og dermed mye mer effektivt.
92 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider eksponeringsgrensene, og lite målinger blir gjort. Ny metode fra NTNU kan gjøre målingene med 5G-antenner, og dermed mye mer effektivt.

5G-antenner kan måle luft­forurensning

Luftforurensning er en av de største helsefarene i verden. En forsker utvikler nå en løsning for å overvåke lufta på en mye mer effektiv måte.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør anslagsvis sju millioner mennesker hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet, og den påvirker helsen til langt flere.

92 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider grensene for det som er anbefalt.

Til tross for dette omfanget mener Michael Cheffena at målinger av luftforurensning er svært begrenset for store deler av verden.

Professor Michael Cheffena arbeider med å finne en mer effektiv løsning for å følge med på luftforurensning.
Professor Michael Cheffena arbeider med å finne en mer effektiv løsning for å følge med på luftforurensning.

Ny overvåkningsteknologi på gang

Cheffena er professor og nestleder ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU i Gjøvik. I desember startet han opp et forskningsprosjekt som skal overvåke luftforurensning på en ny måte.

Forskningsprosjektet ble nylig innvilget støtte fra Forskningsrådet.

– Nåværende løsninger er basert på utplassering av millioner av sensorenheter for overvåking av store områder, noe som kan være kostbart. Og på grunn av dette mangler det mange steder i verden god nok overvåkning av luftkvalitet.

Derfor mener Cheffena at det haster å få på plass en ny overvåkningsteknologi som enkelt kan implementeres for å takle den globale luftforurensningen.

Kan benytte 5G-antenner

– Jeg utforsker et nytt overvåkningsparadigme for luftkvalitet. Dette går ut på å bruke 5G MIMO-antenner (Multiple-Input Multiple-Output), der basestasjonene har flere antenner. På denne måten registrerer man luftkvaliteten flere steder samtidig, ved hjelp av materialer utplassert på de vanlige 5G-antennene vi ser i dag. Dette kan gjøre det mulig å overvåke uten å påvirke antennenes primære, trådløse funksjoner.

Ifølge Cheffena vil MIMO om noen år være den vanligste funksjonen for mobilnettverk.

Et gate-scenario med 5G-basestasjoner på hvert gatehjørne.
Et gate-scenario med 5G-basestasjoner på hvert gatehjørne.

– Hvis dette prosjektet lykkes, vil det gjøre det mulig å overvåke luftkvalitet i en svært stor skala. Dette vil gjøres uten å måtte plassere ut millioner av sensorenheter, og på denne måten revolusjonere måten luftkvalitetsovervåkning utføres på, sier han.

Om forskingsprosjektet

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS