Holbergprisen til Habermas

Den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas (76) er tildelt Holbergprisen for 2005. Nils Klim-prisen er tildelt Dag Trygve Truslew Haug (29).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Jürgen Habermas. (Foto: Holbergprisen/Florian Breier)"

Habermas er en av frontfigurene i nyere vesteuropeisk filosofi og samfunnsvitenskap.

Sammen med Theodor Adorno og Max Horkheimer er han en hovedtalsmann for den såkalte «kritiske teori» som ble utformet av Frankfurterskolen.

Dominerende skikkelse

- Jürgen Habermas har vært en dominerende skikkelse i samfunnsvitenskapelig teori i mer enn 40 år. Hans forskning spenner tematisk vidt og har en uvanlig tverrfaglig tyngde, sier professor Jan Fridthjof Bernt, som er styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

- Samtidig har han også vært en aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, legger Bernt til.

Jürgen Habermas er professor emeritus ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main i Tyskland. Boken «Teori om kommunikativ handling» fra 1981 regnes som hans hovedverk.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet er fornøyd med tildelingen.

- Professor Jürgen Habermas er en meget verdig vinner av Holbergprisen og en fremragende representant for den tverrfaglighet som Holbergprisen skal fremme, sier Clemet.

4,5 millioner kroner

Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi har en verdi på 4,5 millioner kroner.

Den offisielle prisutdelingen for Holbergs internasjonale minnepris finner sted 30. november 2005 ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen.

Styret for minnefondet deler ut prisen etter innstilling fra en fagkomité bestående av internasjonalt anerkjente forskere innen prisens fagområder.

Juryens uttalses

Utdrag fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse:

Jürgen Habermas har skapt banebrytende teorier om diskurs og kommunikativ handling og dermed utviklet nye perspektiver på demokrati og rett.

Hans forskning spenner tematisk vidt og har en uvanlig tverrfaglig tyngde. Habermas har på avgjørende vis bidratt til forståelsen av rasjonalitet, etikk, legitimitet, offentlig meningsutveksling, modernitet, det post-nasjonale samfunn og europeisk integrasjon.

I den senere tid har Habermas blant annet arbeidet med filosofiske og etiske grunnlagsproblemer? Habermas har hatt eksepsjonell internasjonal innflytelse innen svært mange fag.

Nils Klim-prisen

"Dag Trygve Truslew Haug (Foto: Maria Sætre)"

Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler også ut Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen

I år ble prisen, som er på 250 000 kroner, tildelt dr.art. Dag Trygve Truslew Haug.

Styret for minnefondet deler ut prisen etter innstilling fra en fagkomité bestående av anerkjente nordiske forskere innen prisens fagområder.

Juryens uttalelse

Utdrag fra Nils Klim-prisens fagkomités begrunnelse:

Haug er en usedvanlig skarpsindig og allsidig begavet lingvist, som allerede 29 år gammel har oppnådd en fremtredende posisjon innen klassisk språkvitenskap. Hans forskningsområder omfatter både tradisjonell historisk språkvitenskap og moderne lingvistikk anvendt på klassiske språk.

Haug har dessuten vist seg som en talentfull underviser og formidler, det siste i forbindelse med foredragsvirksomhet og en serie radioprogrammer.

Haug er 29 år og jobber til daglig som førsteamanuensis i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Den offisielle prisutdelingen for Nils Klim-prisen vil finne sted i Bergen den 28. november 2005.

For andre gang

Holbergprisen deles i år ut for andre gang. I fjor gikk prisen til lingvisten Julia Kristeva.

Danske Claes de Vreese fra Danmark ble tildelt Nils Klim-prisen for 2004.

Les mer…

Holbergprisens nettsider

Powered by Labrador CMS