Søvnskippertak? - Drøm videre

Det er i helgene du planlegger å sove mer for å ta igjen for de siste ukenes søvntap. Men de ekstra timene kan ikke rette opp kronisk søvnmangel, ifølge studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Folk sover ulikt, avhengig av alder, kjønn og hvor i verden de bor. (Foto: Colourbox)

Å sove ekstra lenge i helgen er altså ingen løsning på problemet, ifølge det nye forskningsarbeidet, som er publisert i Science Transnational Medicine.

Forskerne påpeker at kronisk søvnmangel vil svekke utførelsen time for time av oppgaver som krever rask reaksjon og oppmerksomhet. Særlig hvis du skal være våken lengre enn vanlig, eller jobbe om natta.

Forklaringen ligger i kroppens naturlige døgnrytme; det føles naturlig for oss å være våkne på dagtid, noe som kan bidra til å maskere tegn på tretthet. Men effekten vil avta ettersom timene går.

Den samme døgnrytmen sørger for at når kroppen går inn i lavprestasjonsdelen av sin 24-timers rytme, altså om natten, blir effekten av kronisk søvnmangel (over tre uker i studien) spesielt merkbar.

Svekket reaksjonstid

I testene var reaksjonstiden rundt ti ganger dårligere for de med søvnmangel som skulle være våkne lengre, utover kvelden/natta, sammenlignet med gruppen som sov nok.

Risikoen for feil og ulykker vil øke, påpeker forskerne fra blant annet Harvard University og Bingham and Woman’s Hospital.

Personer som sover for lite over tid kan dog føle seg temmelig uthvilte når de våkner, samt på ettermiddag og tidlig kveld.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

- Til tross for en opplevelse av å være restituert, vil man være sårbar særlig med hensyn til å fungere godt hvis man skal være våken lenge, eller utføre et krevende arbeid.

- Og studien viser jo nettopp at effektene av kronisk søvnmangel kan bli særlig negative mellom midnatt og morgen for arbeidstakere.

Det sier den norske søvnforsker og professor Ståle Pallesen til forskning.no.

Pallesen er tilknyttet Universitetet i Bergen og Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer.

- Kan lure oss

Professoren understreker at resultatene som framkommer i studien særlig vil ha stor betydning for nattarbeidere, eksempelvis helsepersonell i nøkkelfunksjoner eller folk i transportbransjen.

På nettsiden til Harvard University påpeker forskerne at kampanjer som har til hensikt å bedre folkehelsen, bør vektlegge de ”potensielt skjulte konsekvensene ved kronisk søvnmangel”.

- Dette er en veldig spennende studie med topp internasjonale folk. Den viser nettopp at det søvnmønsteret mange har, med for lite søvn i ukedagene og mer i helgene, kan lure oss til å tro att vi får nok søvn, ved at vi tilsynelatende fungerer bra.

- Men kroppen kan rett og slett ikke lures til å hente seg inn på denne måten, fortsetter Pallesen i sine kommentarer til studien.

- Prestasjonene avtok raskere

I forsøkene fikk ni unge voksne tildelt et søvnmønster der de var våkne i 33 timer, og deretter sov i 10 timer. Dette tilsvarer rundt 5,6 timer søvn i døgnet (24 timer).

Deltakerne holdt dette krevende opplegget gående i tre uker.

- Selv om de søvndepriverte sov i 10 timer, avtok prestasjonene raskere i denne gruppen enn for de som over tid hadde fått normal søvnmengde, påpeker Pallesen.

En kontrollgruppe bestod av åtte personer som ikke ble utsatt for denne kroniske søvnmangelen. Alle ble satt til å utføre oppgaver som testet reaksjonstid og grad av oppmerksomhet.

Når de med søvnmangel ble satt i arbeid to timer etter at de hadde våknet fra 10 timers søvn, klarte de helt i starten å holde tritt med kontrollgruppens prestasjoner.

Men; det gikk verre når personene i søvnmangelgruppa hadde vært våkne lenge (i 30 timer) - og ettersom studien skred fram over de tre ukene. Resultatene ble etter hvert dårligere også på testen rett etter oppvåkning.

Hvordan hente seg inn?

Pallesen mener konsekvensene av for lite søvn over tid er undervurdert som sikkerhetsrisiko i arbeidslivet.

- Ja, det vil jeg si. Vi vet at søvnmangel utgjør en risiko. For eksempel har studier vist at helsepersonell gjør flere feil om natten, og når de har sovet for lite. I tillegg vet vi fra tidligere studier at en betydelig prosentandel av bilulykker er søvnrelatert, sier Pallesen.

Det er heldigvis mulig å komme seg ut av en slik kronisk søvnmangel som studien beskriver.

- Nøkkelen er å sørge for å få en tilstrekkelig mengde søvn om natten, og en jevn søvn, altså at man sover omtrent like mye hver natt. For selv om man skulle sove jevnt, så kan det likevel bli for lite for mange å sove fem-seks timer per natt.

- De fleste trenger sju timer eller mer per døgn. Jeg vil imidlertid ikke komme med noen generell anbefaling på søvnlengde, siden det kan være høyst individuelt hvor mye søvn folk trenger for å fungere skikkelig, sier Pallesen.

Referanse: 

Uncovering Residual Effects of Chronic Sleep Loss on Human Performance. Daniel A. Cohen Wei Wang, James K. Wyatt, Richard E. Kronauer, Derk-Jan Dijk, Charles A. Czeisler og Elizabeth B. Kler. Science Transnational Medicine, 13 January 2010 Vol 2 Issue 14 14ra3, p. 1-9.

Les mer: 

LiveScience: Lost Sleep Can’t Be Made Up, Study Suggests

Powered by Labrador CMS