Lav status – dårlig hørsel

Menn med lavere utdannelse, i typisk praktiske yrker, er mer disponert for hørselstap enn menn med høyere utdannelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er nå slått statistisk fast i en studie ved NTNU.

– Jo lavere sosial status yrket har, jo større er risikoen for hørselsskader.

– Er man lavt utdannet eller ufaglært, og i tillegg har et yrke med støy i arbeidssituasjonen, er risikoen størst, forklarer Anne Sofie Helvik, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

8000 menn

Helvik har studert hørselsutviklingen hos 8000 yrkesaktive menn i materialet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Disse deltok i den første HUNT-undersøkelsen i 1984-1986 og var den gangen mellom 30 og 54 år gamle. De deltok også i den andre HUNT-undersøkelsen elleve år senere.

Personene i materialet hadde i liten grad endret yrke eller tatt videre utdanning i denne perioden.

Støy på jobben, støy på fritida

Studien gir ikke klart svar på hvorfor mennene med lav utdanning eller i yrker med lav status har økt risiko for hørselstap. For ikke alle såkalte lavstatusyrker utøves i et støyende arbeidsmiljø.

Men Helvik tror mye av årsaken ligger i at hørselsvern ikke alltid er i bruk eller brukes riktig.

Hun påpeker at også levemåten ellers – hvordan man forholder seg til støy på fritida – kan spille en rolle.

Selv om man bruker hørselsvern på arbeidsplassen korrekt og følger de regler som fins hva gjelder desibelgrenser og støyeksponeringstid, kan støy på fritida være med på å øke risikoen for hørselsskader. Den totale belastningen er det viktige.

Ørepropper ferskvare

– Derfor: Bruk hørselsvern i alle sammenhenger hvor du utsettes for støy, også på jakt og når du bruker motorsaga eller slagdrillen, råder Helvik.

– Brillestenger eller hår som kommer mellom hodet og hørselsvernet, forringer beskyttelsen. Skumgummien i hørselvernet blir også mindre elastisk med årene og isolerer dårligere, minner hun om.

– Og husk at hørselspropper er ferskvare. De bør byttes ei ukes tid etter de er tatt ut av emballasjen, sier Helvik.

Bakgrunn:

Studien er gjort i samarbeid med Kristian Tambs fra Folkehelseinstituttet og Steinar Krogstad fra HUNT forskningssenter/samfunnsmedisin NTNU,

Anne Sofie Helvik har tatt doktorgraden på mennesker med hørselstap og hvordan de mestrer dagliglivet, og arbeider også ved St. Olavs Hospitals avdeling for øre-nese-hals.

Powered by Labrador CMS