- Koblingen mellom lettbrus og demens og hjerneslag er svak, skriver britiske National Health Services på sine hjemmesider. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Kritiserer studie som hevder lettbrus øker risikoen for hjerneslag og demens

En fersk studie om lettbrus får refs fra britiske helsemyndigheter

Kan du få hjerneslag eller bli dement av å drikke lettbrus? Det kan virke sånn, dersom du leser overskriftene i aviser som Washington Post. Du kan også ha sett noe om det på Facebook, gjennom de virale nettstedet DagensNytt eller den store, britiske tabloidavisen Daily Mail.

– Lettbrus TRIPLER din risiko for å få hjerneslag og demens – og er LANGT mer farlig enn drikke som er søtet med sukker, skriver Daily Mail i sin overskrift.

Avisartiklene handler om en studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Stroke.

I den slår forskerne fast at det å drikke lettbrus har sammenheng med en høyere risiko for hjerneslag og demens.

Får kritikk fra britiske helsemyndighetene

Nyheten om at lettbrus kunne føre til demens og hjerneslag gikk over hele verden. (Foto: (Faksimile fra ABC Nyheter, Daily Mail, P4, Washington Post og Dagensnytt))

Studien ble publisert den 20. april, og allerede dagen etter ble den kritisert av britiske helsemyndigheter.

– Koblingen mellom lettbrus og demens og hjerneslag er svak, skriver britiske National Health Services på sine hjemmesider.

De mener at sammenhengen mellom lettbrus og sykdom forsvinner når man justerer for andre sykdommer, som diabetes.

– Når det gjelder hjerneslag er lenken til kunstig søtet drikke inkonsistent. Det er ingen overordnet sammenheng når man ser på mønsteret over lang tid, skriver helsemyndighetene.

De peker også på at studien ikke gir noen forklaring på hvordan de kunstige søtningsstoffene skal kunne føre til at du blir dement eller får hjerneslag.

Også i Norge har studien fått kritikk. Ernæringsfaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Erik Arnesen, sier til nettavisen ABC Nyheter at han tror forskerne har sett en kobling mellom det å ha diabetes og å drikke lettbrus, ikke en økt risiko for sykdom. Han sier at det nesten er tre ganger mer diabetes blant de som drakk mye lettbrus i starten av studien, sammenliknet med dem som drakk mye sukkerholdig brus.

– Jeg tror det betyr at de som drakk mye lettbrus gjorde det fordi de hadde diabetes og prøvde å begrense sukkerinntaket. Diabetes er samtidig en sterk risikofaktor for hjerneslag, så den økte risikoen for hjerneslag i denne studien blant lettbrusdrikkerne kan delvis forklares med at mange av dem hadde diabetes. Dette skyldes ikke nødvendigvis lettbrusen i seg selv, sier Arnesen til ABC Nyheter.

Forklarer ikke årsakssammenhengen 

Lettbrusstudien ble gjort av forskere fra Boston University. De så på livene til 2888 mennesker som var over 60 år gamle. Alle var frivillige deltakere i den store, amerikanske helseundersøkelsen Framingham Heart Study.

Framingham-studien har fulgt flere amerikanske årskull gjennom å få dem til å svare på spørreundersøkelser om sine liv og sine vaner omtrent hvert fjerde år. I tillegg registreres helsetilstanden til deltakerne.

97 av deltakerne fikk hjerneslag, og 81 ble rammet av demens. Forskerne mener at de som drakk lettbrus hadde tre ganger så høy risiko for å bli rammet av hjerneslag eller demens, som de som aldri rørte kunstig søtet brus. De skriver også at sukkerbrus ikke hadde sammenheng med disse sykdommene.

Referanse:

Matthew P. Pase m.fl. Sugar- and Artificially Sweetened Beverages and the Risks of Incident Stroke and Dementia: A Prospective Cohort Study. Stroke 2017. DOI:  https://doi.org/10.1161/STROKEAHA

Powered by Labrador CMS