Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Influensasesongen kan bli tøff, men god håndvask og vaksine kan fremdeles hindre smitte.
Influensasesongen kan bli tøff, men god håndvask og vaksine kan fremdeles hindre smitte.

Lav flokkimmunitet kan gi hard influensasesong

Vask og vaksine blir derfor viktig også framover.

Influensa dreper vanligvis rundt 1000 mennesker hvert år i Norge. Dette er flere enn antallet mennesker som er døde med covid-19 her til lands per 10. september 2021.

Men i fjor ble nesten ingen i Norge smittet av influensa.

Noen grunner til dette er alle koronatiltakene vi hadde, og at vi var flinke til å vaske oss og passe på. Men i år må vi kanskje betale prisen.

Flere fagfolk mener at vi antakelig vil se en kraftig økning i influensa og andre virusinfeksjoner denne vinteren.

Svein Arne Nordbø er én av disse fagfolkene. Han er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs Hospital.

– Forrige sesong påviste vi ikke ett eneste influensatilfelle ved St. Olavs hospital, sier Svein Arne Nordbø.
– Forrige sesong påviste vi ikke ett eneste influensatilfelle ved St. Olavs hospital, sier Svein Arne Nordbø.

Influensaviruset har mutert

Alt tyder på at vi kan vente et større utbrudd av influensa kommende vintersesong, mener Nordbø.

– Forrige sesong påviste vi faktisk ikke ett eneste influensatilfelle ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Det har vi aldri opplevd før. Dette skyldes nok først og fremst de strenge smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien.

Men dette har ført til at flokkimmuniteten i befolkningen har sunket, og at vi er mer utsatt for influensasmitte i tiden som kommer. Spesielt hvis smitteverntiltakene reduseres til grønt nivå.

Flokkimmuniteten går ned blant annet fordi:

 • Flere årskull med småbarn har vært utsatt for mindre smitte enn tidligere. Derfor vil de være mer utsatt for smitte enn før.
 • Det er lenge siden resten av oss har vært utsatt for mer smitte. Dermed har immuniteten vi hadde tapt seg.
 • Virus har hatt lengre tid på seg til å mutere i deler av verden der det fortsatt har vært influensa.

Flere tilfeller med RS-virus

Om høsten ser vi alltid en oppblomstring av vanlig forkjølelse (rhinovirus), spesielt ved skole- og studiestart. Det er tilfelle også denne høsten.

– I tillegg har vi begynt å få tilfeller av RS-virus som kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner hos de minste barna. Disse infeksjonene ser vi først og fremst om vinteren, men i år ser det ut til at sesongen begynner mye tidligere.

I Danmark har de allerede fått en svær RS-virus-epidemi etter gjenåpningen av samfunnet. Siden vi også hadde svært få tilfeller av RS-virus sist vinter, ligger forholdene vel til rette for en større epidemi også hos oss.

Influensa vs covid-19

 • Influensa og andre lignende sykdommer forekommer i større grad som epidemier om vinteren. De har antageligvis betydd mindre for dødeligheten de siste tiårene som følge av vaksinasjoner, bedre behandlinger og mindre dødelige virus.
 • Influensa forårsaker rundt 1000 årlige dødsfall i Norge og eldre er spesielt utsatt.
 • I Norge har 827 personer dødd med covid-19 per 10. september 2021.

Kilder: Tidsskriftet for Den norske legeforening, FHI

Forventer flere sykehusinnleggelser

– Vi kan vente flere sykehusinnleggelser hvis vi får større utbrudd av influensa og RS-virus. Vi er nødt til å intensivere testingen også for disse virusene i tillegg til koronaviruset som neppe kommer til å slippe taket med det første, sier Nordbø.

I verste fall vil vi oppleve flere dødsfall av influensa i den eldste delen av befolkningen.

Munnbind og sprit kan hjelpe

Både influensa og RS-virus smitter på samme måte som koronavirus. De samme smitteverntiltakene kan også redusere spredningen av disse virusene.

– I motsetning til kineserne har vi ikke tradisjon for å bruke munnbind i influensasesongen, men erfaringene fra koronapandemien vil kanskje endre på dette.

Sprit virker dessuten svært godt på luftveisvirus som influensa, koronavirus og RS-virus.

– God og hyppig håndvask blir fortsatt svært viktig, og i høst vil det være viktigere enn noensinne å ta influensavaksine, sier Svein Arne Nordbø.

Derfor mister vi flokkimmunitet

 • Antistoffnivået til influensavirus taper seg over tid. Hvis det oppstår nye varianter blir beskyttelsen dårligere.
 • Nye generasjoner som ikke har vært i kontakt med dette viruset, vil være mer utsatt for å bli syke, selv om de i løpet av barneårene blir eksponert for mange typer virus.
 • Det finnes mange varianter av influensa A og B. Som regel sirkulerer flere typer samtidig. Virusvarianter som befolkningen har minst antistoffer mot, vil normalt dominere.
 • Influensavirus A har evnen til større mutasjoner ved at humane virus blander seg og utveksler genområder med virus fra andre dyr (spesielt fugler og gris). Det kan gi opphav til nye pandemier (som svineinfluensaen).
 • Arnestedet er som regel i Asia og spesielt i Kina.
Powered by Labrador CMS