Fiskeolje kan forhindre schizofreni hos unge mennesker. Danske forskere anbefaler å bruke fiskeolje til standardbehandling for pasienter i risikogruppen. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Fiskeolje bremser utvikling av schizofreni

Fiskeolje kan kanskje brukes i forebyggende behandling av psykotiske lidelser og depresjon blant unge. Danske forskere jubler over oppdagelsen. 

Fakta

Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse som er kjennetegnet av problemer med å skille mellom virkelig og uvirkelig.

Typiske symptomer på sykdommen er:

  • Hallusinasjoner – man hører og ser ting som ikke finnes.
  • Vrangforestillinger – for eksempel om å være forfulgt eller særlig utvalgt.

Mange opplever også såkalte negative symptomer: initiativløshet, nedtrykthet, trang til isolasjon, neddempede følelser.

Kilde: Psykiatrifonden 

Tolv ukers behandling med fiskeolje reduserer risikoen for at unge mennesker utvikler psykoser, ifølge en ny studie.

Forskerne mener oppdagelsen kan snu opp-ned på forebyggende behandling av schizofreni og tvangstanker.

Forskerne fulgte en gruppe unge mennesker med høy risiko for å utvikle psykoser. Halvparten fikk fiskeolje, mens den andre halvparten fikk placebo.

Etter syv år hadde 40 prosent av personene i placebogruppen utviklet en eller annen form for psykose, mens tallet bare var 10 prosent i fiskeoljegruppen.

– Det er en «game changer». Behandlingen har ingen bivirkninger – i motsetning til de fleste medisiner på området – og vil ikke forårsake skade, forteller hovedforfatter Paul Amminger, som er professor ved University of Melbourne i Australia, i en e-post til Videnskab.dk.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Dansk forsker: Gi ungdommen fiskeolje

De nye forskningsresultatene vekker begeistring.

Professor Poul Videbech fra Psykiatrisk Center Glostrup mener det er utrolig interessant.

– Det er veldig tankevekkende at man får så gode resultater med noe så enkelt og sunt som fiskeolje. Hvis man kan gi fiskeolje i stedet for medisiner, vil det være fantastisk. Siden fiskeolje er sunt, viser denne studien at vi bør gi det til unge mennesker i risikogruppen, sier Videbech.

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

Ulrik Haahr er førsteamanuensis ved Københavns Universitet og overlege ved OPUS Kompetencecenter for debuterende psykoser i Region Sjælland. Han er enig i at den nye studien er tankevekkende.

– Fiskeolje burde være en del av standardbehandlingen for denne risikogruppen. Studien viser en veldig markant effekt. Fiskeolje har nå blitt en del av den forebyggende behandlingen flere steder i verden. Vi bør også bruke det.

– Det kan gi en vesentlig samfunnsøkonomisk gevinst hvis vi unngår at unge mennesker blir pasienter som ikke kan klare seg selv, sier Haahr, som imidlertid påpeker at det kanskje bare gjelder bestemt gruppe.

Det dreier seg om unge mennesker med ganske lette symptomer. Disse menneskene må identifiseres og behandles.

Stopper utviklingen av psykoser

Forskningen bygger videre på en studie hvor Paul Amminger har undersøkt effekten av fettstoffet omega-3 på pasienter mellom 13 og 25 år.

For syv år siden delte forskeren opp 81 unge pasienter i to grupper. Den ene gruppen fikk fiskeolje daglig i tolv uker, mens den andre gruppen fikk placebo.

Forskerne registrerte utviklingen av psykoser i årene som fulgte.

Den første studien viste at omega-3 reduserte risikoen for psykoser et år etter behandling – den nye viser at effekten varer i minst syv år.

– Vi var usikre på om behandlingen bare forsinket psykosene, eller de ikke oppsto. Det ser ut til at omega-3 reduserer risikoen for blant annet schizofreni, forklarer Amminger.

Virker kanskje mot depresjon

Virkningen av omega-3 er ifølge Amminger ikke overraskende.

Slike fettstoffer er nemlig essensielle for hjernen og nervene. Tidligere studier har vist at mangel på omega-3 fører til mentale lidelser.

Fettstoffet har dessuten en betennelsesdempende effekt i hjernen, beskytter hjerneceller og påvirker nivået av dopamin.

Forskerne holder også på med å undersøke om omega-3 kan hjelpe unge mennesker som er i risikosonen for depresjon.

– Omega-3 blir generelt betraktet som helsefremmende. Hvis flere studier kan bekrefte funnene våre, kan det etableres som en forebygge behandlingsform til unge mennesker som har risiko for psykoser eller depresjon, forteller Amminger.

Referanse:

G. Paul Amminger m.fl.: Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 studyNature Communications, August 2015. DOI: 10.1038/ncomms8934.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS