Ulike svar på hva slags mat kundene vil ha

Tilgangen på informasjon om hva forbrukere foretrekker har aldri vært større, spørsmålet er hvordan den skal brukes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– For å forstå hva slags mat forbrukere foretrekker, må data samles inn fra flere ulike områder, sier Elena Menichelli ved Nofima.

Huni har i sitt doktorgradsarbeid forsket på og utviklet statistiske metoder som gjør det mulig å forstå forbrukerne bedre.

– Jo mer vi vet, desto bedre analysemuligheter har vi, men vi trenger også metoder som kan kombinere ulike typer informasjon, sier Menichelli.

Sammensatte svar

For at matprodusenter skal bli mer treffsikre når de utvikler nye matvarer eller forbedrer eksisterende produkter, trenger de svar på ulike typer spørsmål.

Det kan være svar på hvilke egenskaper som er viktige for forbrukerne, og hvor viktige demografiske forhold som alder, kjønn, sivilstatus, utdanning og inntekt er.

Man trenger ogsså svar på hvor viktige holdninger og vaner er for forbrukernes valg, for eksempel hvor opptatt forbrukerne er av at maten er sunn eller hvor viktig de mener fett- og sukkerinnholdet er.

Menichelli har analysert forbrukerpreferanser for blant annet yoghurt, ost, eplejuice og appelsinjuice med såkalte multiblokkmetoder. Slike metoder kan gi mer sammensatte svar.

De kan koble sensoriske og kjemiske egenskaper med hvilke egenskaper forbrukerne setter pris på, hvilke holdninger og vaner forbrukerne har, og med demografiske forhold.

Et eksempel:

De sensoriske dommerne, som er spesialister i å smake, karakteriserer ulike varianter av lettyoghurt, og plasserer dem på et smakskart.

Kjemisk analyse viser fordelingen av innholdsstoffene i de ulike yoghurtene.

Forbrukerundersøkelser gir svar på hvordan de yoghurtene faller i smak, og hvilke egenskaper ulike forbrukergrupper, fordelt etter demografiske forhold og holdninger, setter pris på og hvilke de misliker.

Forståelse og innsikt

Menichellis studie viser at det er store forskjeller mellom forbrukere og strategiene som brukes for å dele forbrukerne inn i ulike grupper.

– For en solid forståelse av forbrukeraksept, kreves innsikt både i gjennomsnittlige akseptmønstre og individuelle forskjeller, sier Menichelli.

Forskningen har vært viktig i utvikling av en ny programvare, ConsumerCheck, som blir tilgjengelig i 2014. Denne vil gjøre det lettere å tolke kompleks og sammensatt informasjon.

– Menichellis forskning kan hjelpe bedrifter i deres markedsarbeid, fordi de med bedre oppdeling av forbrukergrupper kan oppnå langt mer treffsikre produktlanseringer.

– I tillegg kan de forstå hvordan egne produkter klarer seg mot konkurrentenes, sier Menichellis veileder, professor Tormod Næs, som er seniorforsker  i Nofima.

Bakgrunn:

Elena Menichelli disputerte 22. november ved UMB med avhandlingen «Mulitblokkmetoder for analyse av forbrukeraksept av mat». Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det brukerstyrte prosjektet ConsumerCheck som ledes av Tine.

Powered by Labrador CMS