FHF har satt i gang flere prosjekter som tar for seg hvilken betydning bakteriefloraen har for laksens helse.  (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
FHF har satt i gang flere prosjekter som tar for seg hvilken betydning bakteriefloraen har for laksens helse. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Undersøker hvordan bakterier påvirker laksens helse

Laksens helse og velferd er et av de viktigste områdene for havbruksnæringen. For å skaffe ny kunnskap om betydningen av bakteriefloraen til laksen har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) nå satt i gang flere prosjekter på dette området. Prosjektene har en kostnadsramme på rundt 43 millioner kroner totalt.

I tiår har det også vært forsket tungt på virus, bakterier og parasitter som gir laksen sykdomsproblemer, men disse utgjør bare en liten andel av det enorme antallet mikroorganismer som finnes på fisken og i vannet rundt.

For å skaffe ny kunnskap om betydningen av hele bakteriefloraen til laksen har FHF nå satt i gang flere prosjekter på dette området.

– Kunnskap om sammensetningen og utviklingen av bakteriefloraen som finnes i og rundt oppdrettslaksen, vil kunne gi oss ny forståelse av når og hvorfor enkelte virus og bakterier plutselig utvikler seg til å bli sinte og sykdomsfremkallende, sier FHF-fagsjef Sven Martin Jørgensen.

– Hvis vi vet hvilken sammensetning av bakterier som er forbundet med god helse og vekst, kan vi bruke dette til å evaluere effekter av nye fôrsammensetninger, endret produksjonspraksis, håndteringer og lignende. Slik kunnskap vil dermed kunne brukes som et verktøy som indirekte kan fortelle oss noe om laksens helse og velferd, og gi grunnlag for utvikling av nye velferdsindikatorer, sier Jørgensen.

Powered by Labrador CMS