Knølhvalen viser tegn på å lære seg nye sanger av andre knølhvaler når den er på reise (Foto: Scanpix/Miguel Medina)

Knølhvalen lærer nye sanger på reisene sine og synger dem av full hals til alle den møter på

Det er ikke bare mennesket som lærer nye ting på tvers av ulike kulturer. Ny forskning viser at også knølhvalen lærer seg en ting eller to når den er ute på reise.

Nord-øst for New Zealand ligger det noen små avsidesliggende øyer kalt Kermadec-øyene.

I denne delen av Stillehavet krysser ulike knølhvalbestander sine veier og «samtalene» går så det fyker.

En forsker-gruppe satt sammen av hvalforskere og marinbiologer fra Storbritannia, New Zealand og Australia jobbet sammen for å lære mer om knølhvalene som samles i denne delen av verden.

De oppdaget at ved å høre på sangen til hvalen kunne man lære noe om hvor den kommer fra og hvor den har vært.

Synger på ulike vers

I løpet av to måneder i 2015 reiste forskerne rundt sør-vest i Stillehavet mellom alle øyene og spilte inn sanger fra havet.

Det er her knølhvalen samles for parring og foring om vinteren.

Forskerne klarte å identifisere 52 ulike sangere og 3 typer sang.

Hver sang-type var spesiell for ulike områder. Sangene består av både vers og strofer som settes sammen til det forskerne kaller «overordnede temaer».

–Dette kan sammenlignes med mote og musikk blant mennesker – det overføres på tvers av kulturer, forteller Ellen Garland, en av forskerne fra Storbritannia, i et intervju med New Scientist.

Her, på soundcloud-siden til New Scientist, kan du høre de ulike hvalsangene:

Sangene som synges av hvalene i dette området bruker omtrent 2 år på å bli overført mellom alle bestandene.

I overgangsperioden kan man høre kombinasjoner av de ulike sangene fra området, der hvalene plukker opp sekvenser av sanger her og der mens de reiser.

Ikke alle lærer nye sanger

Denne kulturelle overføringen av sanger er med på å gjøre migrasjonsmønsteret til knølhvalene tydeligere, og gir nye opplysninger om livene til det majestetiske dyret, ifølge forskerne.

Forskerne spilte inn sangene som ble sunget på de ulike overvintringsmarkene og sammenlignet de med sangene som ble sunget ved migrasjonspunktet ved Kermadec øyene.

Noen av de observerte hvalene viste seg å ikke ha lært alle sangene som ble sunget ved Kermadec øyene, som betyr at når de er ute på eventyr, så bruker de mest sannsynlig en annen reiserute.

Det var spesielt hvalene fra området nær Øst-Australia (vest for Kermadec) og Fransk Polynesia (øst for Kermadec) som viste lite tegn på sang-overføring.

–Det er sannsynlig å finne andre knutepunkter i verden der hvaler fra ulike regioner lærer sanger av hverandre, avslutter Garland intervjuet med New Scientist.

Kilder:

Chelsea Whyte: We can tell where a whale has travelled from the themes in its song. New Scientist, September 2019. https://www.newscientist.com/article/2215121-we-can-tell-where-a-whale-has-travelled-from-the-themes-in-its-song/

Clare Owen mfl: Migratory convergence facilitates cultural transmission of humpback whale song. The Royal Society, September 2019 DOI: 10.1098 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.190337

Powered by Labrador CMS