Bakgrunn: Hva er prionsykdommer?

Kugalskap, Nor98 og vanlig skrapesyke hører inn under det som kalles prionsykdommer. Det er en gruppe sykdommer som forekommer hos en rekke dyrearter, inkludert menneske.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykdomsgruppen betegnes også overførbare spongiforme encefalopatier eller TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies).

Prionsykdommene er dødelige og lar seg ikke behandle og skyldes opphoping av et spesielt protein (prionprotein) i hjernen. Prionproteinet er svært resistent for fysisk og kjemisk påvirkning.

Til å begynne med var diagnosen basert på kliniske symptomer. Diagnosen ble bekreftet ved funn av karakteristiske endringer (vakuoler) i vevsnitt fra hjerne ved mikroskopisk undersøkelse.

I den senere tid er det utviklet avanserte og sensitive metoder for påvisning av prionproteinet. De legger grunnlag for at sykdommen kan diagnostiseres i et tidlig stadium.

Skrapesyke Nor98 er en atypisk form for skrapesyke og ble påvist hos sau her i landet første gang i 1998. Den er siden blitt påvist i en rekke europeiske land.

Skrapesyke Nor98 skiller seg klart fra klassisk skrapesyke og fra BSE, og forekommer hos sau som enkelttilfeller i besetninger. Sykdommen er også påvist hos én geit i Norge, og enkelttilfeller hos geit er også påvist i Frankrike, Tyskland og Sveits.

Powered by Labrador CMS