Nye analyseteknikker kan hjelpe oss med å finne sykdommer som har beslektede årsaker, uten å ligne hverandre. (Illustrasjonsfoto: vchal / Shutterstock / NTB scanpix)

Har migrene og irritabel tarm samme årsak?

En kjempeundersøkelse peker mot at sykdommer som ikke ligner hverandre kan ha samme opphav.

Hvilke av sykdommene våre henger sammen med de samme genene? Eller med lignende miljøfaktorer?

Historisk sett har medisinere klassifisert sykdommer omtrent på samme måten biologene ordner arter – de som ligner på hverandre er trolig mest i slekt.

Men i løpet av de siste åra har det skjedd en revolusjon innen biologien. Stadig mer presise statistiske verktøy og analyser av geninformasjon har avslørt at likhet ikke nødvendigvis sier alt om slektskap.

Og nå har amerikanske forskere brukt de samme analyseverktøyene på sykdommer.

Arv og miljø

Kanix Wang og kollegaene gikk igjennom helseforsikringsdata fra en tredel av den amerikanske befolkningen og valgte ut nærmere 500 000 individer fra rundt 130 000 familier. Forskerne la inn informasjon om sykdom, gener og miljøfaktorer knyttet til disse personene.

Så begynte jakten etter sammenhenger.

For eksempel om foreldre og barn hadde større risiko for å få de samme sykdommene enn andre folk som bodde i samme hus. Det peker nemlig mot at felles gener har mer å si for sykdomsrisikoen enn miljøfaktorer.

Dersom risikoen for en sykdom derimot økte for folk i samme hus, uavhengig av slektskap, er det sannsynlig at miljøfaktorer har mer å si.

Resultatene viste at gener generelt så ut til å ha mer å si enn miljøet. Men det gjaldt ikke for typiske nevropsykiske sykdommer, som schizofreni, bipolar lidelse og rusmisbruk. Trolig har miljøet i familien har mer å si, konkluderer forskerne.

Migrene og irritabel tarm

Resultatet bød også på noen overraskelser. For eksempel når det gjaldt migrene, en sykdom som i utgangspunktet er koblet til sentralnervesystemet. I tradisjonelle klassifiseringer hører den med i en søstergruppe til mentale sykdommer.

Men ifølge den nye analysen ligner ikke migrene på andre sykdommer i nervesystemet.

Genetisk sett ligger den mye nærmere immunsystemsykdommer som irritabel tarm. Dette kan tyde på at migrene er koblet til generelle betennelsesprosesser i kroppen, ikke spesifikt i sentralnervesystemet, skriver forskerne.

Når det gjelder miljøfaktorer, ser migrene ut til å slekte mest på urinveisinfeksjon og betennelser i urinrøret.

Dette kan få betydning for måten vi behandler lidelsen på, skriver Wang og co.

For dersom man finner sammenhenger mellom tilsynelatende ulike sykdommer, er det jo ikke umulig at man kan få gode ideer til hvilke medisiner eller behandlinger som kanskje virker på dem.

Referanse:

K. Wang, H. Gaitsch, H. Poon, N. J. Cox & A. Rzhetsky, Classification of common human diseases derived from shared genetic and environmental determinants, Nature genetics, august 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS