Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Når forskjellige matvarer blir mer tilgjengelig blant annet i innvandrerbutikker, blir det lettere å beholde sin tradisjonelle matkultur for innvandrerkvinner.

Overraskende funn om kostholdet til gravide med svangerskapsdiabetes

I en ny studie om kostholdet til kvinner med svangerskapsdiabetes kommer etnisk norske kvinner dårligst ut.

Forskere ved OsloMet har spurt 237 gravide kvinner som har svangerskapsdiabetes om kostholdet deres før de fikk diagnosen. Over halvparten av disse kvinnene hadde et annet morsmål enn norsk.

Resultatene viste at mange av kvinnene hadde et kosthold som ikke var i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

De største utfordringene for disse kvinnene var å spise nok frukt, grønnsaker og fisk, og mindre bearbeidet og rødt kjøtt. Det var også mange som ofte spiste ferdigretter til middag, som mat fra poser og frossenpizza.

– Det var overraskende. Vi trodde at gravide kvinner er motiverte for å spise sunt, men så velger en del kvinner å ikke gjøre det likevel, sier Lisa Garnweidner-Holme, som står bak den nye studien.

Hun understreker at funnene tyder på at det er viktig at gravide får informasjon om at et usunt kosthold og overvekt kan øke risikoen for svangerskapsdiabetes. Dette kan igjen få konsekvenser for både fødselen og barnets helse.

Ifølge Medisinsk fødselsregister hadde rundt fem prosent av gravide i Norge svangerskapsdiabetes i 2018.

Innvandrerkvinnene spiste sunnere

– Jeg ble også overrasket over at det var en høyere andel av innvandrerkvinnene som hadde et sunnere kosthold, sier Garnweidner-Holme.

Kostholdsdataene i studien ble delt inn etter hvor sunt kostholdet var.

Blant de norskfødte kvinnene var det bare 33 prosent som havnet i den sunneste kategorien sammenlignet med 67 prosent av kvinner født utenfor Norge.

Lisa Garnweidner-Holme forsker på kosthold i svangerskapet.

Funnene i studien viser at kvinner født i Norge spiste mer bearbeidet kjøtt og ferdigmat enn kvinner født utenfor Norge.

Forskerne fant også at kvinnene fra afrikanske land spiste mer fisk enn kvinnene født i Norge og Asia. De norskfødte kvinnene og kvinnene fra Vest-Europa og USA hadde derimot mer fullkornsprodukter i sitt kosthold enn kvinner født i Asia.

– Det var også interessant at vi ikke fant noen sammenheng mellom kosthold og hva slags utdanning kvinnene hadde.

Anbefaler å spise mer fisk og grønnsaker

Tidligere forskning har vist at migrasjon til et vestlig land kan føre til et mer usunt kosthold, og at innvandrerkvinner fra ikke-vestlige land oftere har overvekt og diabetes enn etnisk norske kvinner.

– Migrasjon til et vestlig land kan ofte føre til at usunne, bearbeidede matvarer blir mer tilgjengelig, men vår studie viser at innvandrerkvinner ser ut til å sette pris på å lage mat fra bunnen av, sier Garnweidner-Holme.

– Det som bekymrer oss mest, er at så mange gravide kvinner ikke ser ut til å spise nok fullkorn og grønnsaker.

Hun ser at forskjellige matvarer blir mer og mer tilgjengelig blant annet i innvandrerbutikker, og at det dermed blir lettere å beholde sin tradisjonelle matkultur.

Forskerens råd er å bytte ut noe kjøtt med bønner og fisk, og spise mer grønnsaker.

– Vi har sett at innvandrerkvinnene bruker mer bønner i kostholdet sitt. Det er en viktig kilde til proteiner og kostfiber.

Referanse:

Lisa Garnweidner‐Holme mfl.: Adherence to the Norwegian dietary recommendations in a multi‐ethnic pregnant population prior to being diagnosed with gestational diabetes mellitus. Food Science & Nutrition, 2019. Doi.org/10.1002/fsn3.1248

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes er en tilstand med forhøyet blodsukker som oppdages eller oppstår i graviditeten. Svangerskapsdiabetes er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn.

God oppfølging og behandling av svangerskapsdiabetes reduserer risikoen for fødselskomplikasjoner. De fleste kvinner med svangerskapsdiabetes føder friske barn.

Svangerskapsdiabetes forsvinner vanligvis etter fødselen, men kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har en økt risiko for å utvikle diabetes type 2 senere i livet. Et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan halvere risikoen for å utvikle diabetes type 2.

Kilde: helsenorge.no

Om prosjektet Gravid+

Artikkelen i Food Science & Nutrition er en av de første fra Gravid+-prosjektet.

Forskerne har utviklet og testet en app som er for kvinner med svangerskapsdiabetes og som skal gjøre det enklere for disse kvinnene å få råd om kosthold, fysisk aktivitet og blodsukkerregulering. Videre skal forskerne undersøke om appen har hatt en effekt på kvinnenes kosthold.

Les mer om prosjektet

Powered by Labrador CMS