Angstreaksjoner etter abort

Kvinner som har opplevd en abort kan slite med mentale ettervirkninger i årevis etterpå. Fem år etter aborten har kvinner som har gjennomført en fremprovosert abort høyere nivåer av angst enn befolkningen for øvrig, viser en ny norsk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Psykiater Anne Nordal Broen og kolleger fra Universitetet i Oslo har, i samarbeid med Buskerud Sykehus, undersøkt den psykiske helsen hos kvinner som har opplevd aborter.

Undersøkelsen fulgte 40 kvinner som har gjennomgått en spontanabort og 80 kvinner som hadde gjennomgått en fremprovosert abort. Etter et innledende intervju ble kvinnene bedt om å fylle ut psykologiske tester og spørreskjemaer ved fire forskjellige tidspunkter etter aborten: Ti dager, seks måneder, to og fem år.

- Denne undersøkelsen er temmelig spesiell ved at vi har fulgt kvinnene så lenge som fem år. At noen følges lenger enn et halvt år er sjeldent i slike sammenhenger, forteller Anne Nordal Broen.

Spørreskjemaer

Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan kvinnene hadde det, og hvordan de opplevde aborten i ettertid. Spørreskjemaene målte faktorer som psykologiske traumereaksjoner, følelser i forhold til aborten, depresjon, angst og livskvalitet.

- Vi har brukt en psykologisk traumetest som spør hvor mye kvinnene i løpet av siste uke har hatt av tanker og følelser, eller skjøvet unna tanker og følelser, om den aktuelle hendelsen. Enten aborten var spontan eller provosert.

"Anne Nordal Broen, psykiater."

- Den andre delen av undersøkelsen gikk på livskvalitet, og er den samme som brukes i andre sammenhenger for å finne ut om folk har angst og depresjoner, og hvordan livskvaliteten er. Så disse spørsmålene er ikke knyttet opp mot aborten som sådan, forteller Broen.

Plaget av aborten

Resultatene av undersøkelsen viser at kvinner som har hatt en spontan abort, lider mer av psykiske plager de første seks månedene enn kvinner som har valgt sin abort selv.

Men ettersom tiden gikk, var det kvinnene som valgte selv som hadde sterkest plager. Undersøkelsen viser at disse i større grad enn kvinner med spontan abort led av skyld og skam. Mange måtte unngå å tenke på det de hadde opplevd, og de nektet seg selv å snakke om eller ha følelser i forhold til aborten.

Det var klare forskjeller på hvordan de med spontanabort og fremprovosert abort reagerte.

- Vi ser at de med spontanabort har høyere score på både angst og depresjon enn resten av befolkningen ti dager etter aborten, men ikke etter det. Men hos dem med fremprovosert abort henger depresjon i et halvt år etterpå, mens angst er forhøyet på alle fire tidspunkt - altså fem år etterpå.

Ikke entydig

Anne Nordal Broen Advarer mot å trekke for tydelige og entydige konklusjoner av tallmaterialet.

- Vi kan ikke si at angsten og depresjonen har med aborten å gjøre. Slike problemer kan skyldes andre faktorer, som at de som valgte en abort hadde noe dårligere psykisk helse på forhånd. Likevel er det spesielt at angstnivået holder seg så høyt. Vår studie kan ikke gi spesifikke svar på hvorfor, understreker Broen, som gjerne vil forske videre på dette.

Broen har tidligere publisert to artikler med bakgrunn i det samme materialet. Der viste det seg at kvinner som ble presset til abort av venner eller av barnefaren, hadde det vanskeligere de første to årene enn de som valgte friere.

Les mer om undersøkelsen hos BioMed Central.

Powered by Labrador CMS