Hvis du må konsentrere deg veldig mye for å høre hva som blir sagt, bruker du mye mental kapasitet. Det kan føre til ensomhet, depresjon og demens.

Vil du leve lenge? Da bør du høre hva andre sier

Voksne som bruker høreapparat reduserer risikoen for å dø tidlig med nesten 25 prosent, ifølge en ny studie.

De som ikke bruker høreapparat, bør ha som nyttårsforsett å skaffe seg det, sier forsker Janet Choi i en pressemelding fra amerikanske University of Southern California.

Hun er hovedforskeren bak den nye studien.

Choi og resten av forskergruppen har studert et representativt utvalg med nærmere 10.000 amerikanere som alle hadde fått sjekket hørselen sin. 

Over 1.800 viste seg å ha svekket hørsel. Av disse var det bare 237 som brukte høreapparat jevnlig.

Av-og-til-bruk hjelper ikke

Forskere fulgte disse personene opp i over tolv år etter testen. Da fant de altså ut at mange flere av de som ikke brukte høreapparat hadde dødd i oppfølgingsperioden. 

Det var ingen forskjell i risiko for å dø for de som brukte høreapparat av og til og de som aldri brukte hjelpemidlet. De var kun de som brukte det regelmessig som hadde en betydelig lavere risiko. 

Dette kunne vært forklart med at det var forskjell i alder, inntekt, utdanning og kroniske sykdommer mellom gruppene. Men dette har forskerne kontrollert for. 

Konsekvenser for livet

Dette er en såkalt assosiasjonsstudie. Det betyr at forskerne finner en sammenheng, men studien sier ikke noe om hvorfor et høreapparat kan forlenge livet til folk betydelig.

Det har vært forsket en del på dette tidligere og flere studier har funnet den samme sammenhengen.

Blant annet viste en studie fra Island at eldre menn med nedsatt hørsel som ikke bruker høreapparat, har en større risiko for å dø. Dette gjaldt alle dødsårsaker, men spesielt av hjerte- og karsykdommer. Islandske kvinner hadde ikke den samme risikoen. 

Når forskere skal forklare denne sammenhengen, blir det spekulasjoner. Men de fleste er enige om at ubehandlet hørselstap gjør at du blir mer sosialt isolert. Dette kan få konsekvenser for livet ditt, blant annet hvor fysisk aktiv du er og hvordan din psykiske helse er.

– Et spennende funn

Dette er et spennende funn, mener generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund. 

– Vi ser at denne studien føyer seg inn i en rekke studier som ser på sammenhengen mellom hørselstap og helseutfordringer. Det er enighet om at ved hørselstap får du redusert lydstimuli til hjernen og at det kan ha negative helsekonsekvenser for den enkelte. For eksempel sosial isolasjon, muskel- og skjelettplager, kognitiv reduksjon og økt risiko for demens. 

Forskningen viser at tidlig oppdagelse av hørselstap og nytteeffekten ved å ta i bruk høreapparater er helsefremmende, sier hun.

– I dag er det lange ventetider på utredning og tilpassing av høreapparater over hele landet, sier Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund.

Blant de viktigste faktorene for demens

Da norske forskere fulgte nesten 7.000 trøndere gjennom mer enn 20 år, fikk de seg en overraskelse. 

De kunne slå fast at hørselstap er blant de viktigste risikofaktorene for demens. 

 Vi fant at det er 36 prosent større sannsynlighet for å få demens blant dem med svekket hørsel enn dem med normal hørsel. Dette sa forsker Christian Myrstad ved Aldring og helse til forskning.no i 2023. 

Forskerne hadde da korrigert for mange andre ting som kan påvirke demens, som høyt blodtrykk, røyking og alkohol. 

Hvorfor er det en sammenheng?

Myrstad forklarer til VG hvorfor svekket hørsel kan øke risikoen for demens: 

Du får ikke den samme nydannelsen av hjerneforbindelser som bidrar til å redusere risikoen for demens. 

Det er lett å isolere seg sosialt. Dette kan føre til dårlig trivsel og depresjon, som igjen øker risikoen for demens.

Hvis du må konsentrere deg veldig mye for å høre hva som blir sagt, bruker du mye mental kapasitet. Da blir det liten mulighet for å engasjere seg i samtaler, føler opp innholdet og respondere på det som blir sagt. 

Ikke så lett å få høreapparat

De amerikanske forskerne håper at denne studien vil oppmuntre flere til å skaffe seg høreapparat og bruke dem.

Men her i Norge har det nå blitt satt søkelys på at det slett ikke er så lett å få seg et høreapparat. Dette har blant annet Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, nylig skrevet om. 

Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund mener dette er et problem. 

– Situasjonen i dag er at det lange ventetider på utredning og tilpassing av høreapparater over hele landet. Dette er noe vi er i dialog med helsemyndighetene om, sier generalsekretæren.

– Det er nødvendig å kunne håndtere det økende behovet som følge av en aldrende befolkning. Det trengs økt kapasitet, men også kvalitetssikring av tilbudet ved landets hørselsklinikker. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har allerede pekt på folkehelse potensialet med å innføre hørselsscreening midtveis i livet, forteller hun.

– Denne studien viser i all tydelighet hvor viktig det er med tidlig oppdagelse av hørselstap og rask anskaffelse og bruk av høreapparat.

Kilde: 

Janet S Choi m.fl: Association between hearing aid use and mortality in adults with hearing loss in the USA: a mortality follow-up study of a cross-sectional cohort, The Lancet Health Longevity, januar 2024

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS