Denne artikkelen er produsert og finansiert av aldring og helse - les mer.

– Lavt blodtrykk i eldre år kan kanskje like gjerne være et resultat av demensutvikling, som at det er en årsak til eller risikofaktor for demens, sier Geir Selbæk.
– Lavt blodtrykk i eldre år kan kanskje like gjerne være et resultat av demensutvikling, som at det er en årsak til eller risikofaktor for demens, sier Geir Selbæk.

Personer med demens får lavere blodtrykk når sykdommen har inntruffet

Høyt blodtrykk tidlig i livet øker risikoen for å få demens. En norsk studie viser at blodtrykket gikk ned når sykdommen inntraff.

– Høyt blodtrykk er en vel etablert risikofaktor for demens. Men sammenhengen mellom blodtrykk og risikoen for demens er fortsatt ikke godt nok forstått, sier en av forskerne bak studien, Geir Selbæk. Han er forskningssjef i Aldring og helse.

– Resultatene fra studien viser hvor viktig det er å vurdere blodtrykk i et livsløpsperspektiv, og særlig følge utviklingen nøye i eldre år, fortsetter han.

Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.
Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

Unike data ga unike resultater

Forskerne ville finne ut om høyt blodtrykk midt i livet hadde sammenheng med demens sent i livet. De ville undersøke om denne sammenhengen blir svekket og kanskje reversert med økende alder.

De brukte data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Den unike databasen inneholder data fra spørreskjema, kliniske målinger og biologiske prøver fra tidligere Nord-Trøndelag fylkes befolkning fra 1984 og fremover.

– Studien skiller seg ut ved at det er mange deltagere, særlig i de eldste aldersgruppene, sammenlignet med andre studier. Dessuten er oppfølgingen lang. Vi har kunnet justere for mange andre faktorer som kan påvirke blodtrykk og demens, sier Selbæk.

Gjennom den fjerde HUNT-undersøkelsen i rekken i årene 2017-2019 tok forskerne utgangspunkt i demensstatusen til 9.720 personer. De så på blodtrykket til disse i perioden fra 1984 til 2019.

Sammenlignet med dem uten demens hadde personer med demens høyere blodtrykk 20-35 år tidligere, og likt blodtrykk ti år tidligere, mens de hadde lavere blodtrykk da undersøkelsen ble gjennomført i 2017-2019.

Disse sammenhengene var sterkere for vaskulær demens enn for Alzheimers sykdom. Vaskulær demens skyldes skader på grunn av endring i blodsirkulasjonen i hjernen.

Sammenhengen mellom blodtrykk og demens kan forklares på flere måter

Dette blodtrykksmønsteret relatert til demens kan ha flere forklaringer, viser studien.

– Mens høyt blodtrykk altså er en av få bidragsytere til kognitiv svekkelse midt i livet, kan dets bidrag tilsløres av flere andre risikofaktorer sent i livet, som bidrar til tap av hjerneceller, for eksempel på grunn av Alzheimers sykdom, sier Selbæk.

En annen forklaring er såkalt omvendt årsakssammenheng, forklarer forskningssjefen.

– Lavt blodtrykk i eldre år kan kanskje like gjerne være et resultat av demensutvikling, som at det er en årsak til eller risikofaktor for demens.

Uansett, så understreker den nye studien behovet for tett overvåking av blodtrykksbehandling hos eldre voksne, med hyppig revurdering av behandlingsbehovet deres.

Referanse:

Geir Selbaek mfl.: Blood pressure trajectories over 35 years and dementia risk: A retrospective study: The HUNT study. Front. Aging Neurosci., 2022. Doi: 10.3389/fnagi.2022.931715

Powered by Labrador CMS