Programsvakhet gir datakrasj

Vi har alle opplevd det. At datasystemet er nede og vi ikke får gjort jobben vår, betalt regningene våre eller bestilt ferieturen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hvert år fører svikt i datasystemer og programvare til store og små problemer for den enkelte av oss.

Hvordan kan datasystemene være så sårbare?

Stipendiat Adrian Rutle ved Høgskolen i Bergen mener at datakrasjene ofte skyldes svakheter i måten programvaren er utviklet på.

– Tenk deg et byggeprosjekt. Det er en selvfølge at arkitektene og ingeniørene legger frem detaljerte planer og tegninger før byggearbeidene setter i gang. Slik burde det også være når nye dataprogrammer skal utvikles og tas i bruk.

– Men dessverre hører en slik fremgangsmåte mer til unntakene enn regelen, påpeker Rutle.

Kan avdekke feil

Modellbasert utvikling av programvare er ikke noe nytt, men det er få som benytter seg av metoden. I den grad metoden brukes, er det ofte kun i startfasen av utviklingsprosessen, og kun som dokumentasjon.

– Potensialet er mye større. Modellbasert utvikling gjør det mulig for oss å generere deler av programmet automatisk basert på modellene.

– Vi kan teste og revidere programvarespesifikasjoner allerede før vi begynner å skrive kode, og vi kan avdekke feil og mangler lenge før sluttproduktet tas i bruk, forklarer han.

Nytt rammeverk skal gi bedre modellering

Rutle mener mangel på gode og formelle modelleringsmetoder og -verktøy er en viktig grunn til at metoden er lite brukt.

De formelle modelleringsmetodene oppleves ofte som kompliserte og tidkrevende, mens intuitive modelleringsmetoder ikke er pålitelige nok.

I Bergen arbeider Adrian Rutle og Yngve Lamo fra Høgskolen i Bergen og Uwe Wolter og Alessandro Rossini fra Universitetet i Bergen med å utvikle et formelt rammeverk som de kaller for Diagram Predicate Framework (DPF).

– Det vi gjør er å kombinere intuitiviteten til diagrammatisk modellering med styrken til matematiske metoder. Vi har utviklet et rammeverk som egner seg godt til spesifikasjon og resonnering om diagrammatiske modeller.

– Dette er de viktigste byggesteinene i modellbasert utvikling, forteller Adrian Rutle.

Ved Høgskolen i Bergen vil det nye rammeverket først og fremst bli brukt til spesifikasjon av modeller innen distribuerte systemer og grid-teknologi.

Lenke:

 Diagram Predicate Framework (DPF)

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS