Påtroppende president Joe Biden snakket om koronakrisa i USA i en tale 14. januar. Nå får han råd fra en ekspert i offentlig helsejrett.

Ekspert i helserett gir koronaråd til Biden

Joe Biden tar over styringen i et USA som er svært hardt rammet av korona-epidemien. En av landets ledende forskere på helserett gir sju råd for å snu den dystre situasjonen.

Jusprofessor Lawrence O. Gostin er ikke nådig:

- Til tross for at Global Health Security Index rangerte USA som best forberedt på en pandemi før covid-19, har vi vært blant de som har gjort det verst, med flest smittede og døde, skriver han i en kronikk i det medisinske tidsskriftet JAMA.

Tidligere i år pekte UiO-forsker Antoine de Bengy Puyvallée ut Trump-administrasjonen som en av årsakene til den urovekkende situasjonen i landet.

Og det gjør også Gostin, som er professor i offentlig helserett ved Georgetown University i Washington DC, og har skrevet en rekke bøker, blant annet om global helserett.

- Siden SARS-CoV-2-viruset dukket opp i USA, har de føderale myndighetene undergravd vitenskapen, gitt forvirrende helsebeskjeder, politisert offentlige helseorganer og sådd mistillit, skriver Gostin.

Han mener imidlertid at landets påtroppende president nå har mulighet til å få ting på rett kjøl. Joe Biden har selv gitt sterke signaler om at han tar koronakrisa på alvor. Nå kommer Gostin sju råd for hva som bør gjøres.

1. Lag en nasjonal plan

I USA er de i stor grad de individuelle statene som styrer egne helsetiltak.

Men det nytter ikke å få kontroll over covid-19 uten en nasjonal plan som samkjører regler for munnbind, sosial distansering og åpning av skoler og virksomheter, skriver professoren.

2. Led med vitenskap

Den nye administrasjonen må gjenopprette tilliten til offentlige helseorganer som Centers for Diesase Control and Prevention. Alle helsebeskjeder bør være basert på vitenskap, og helseorganene må styres av kvalifiserte, politiske uavhengige ledere.

3. Trapp opp testing og sporing

Skal man få kontroll på denne og framtidige epidemier, er det viktig å kunne finne smittetilfeller og isolere de smittede, mener Gostin.

Da må myndighetene sørge for tilstrekkelig testkapasitet og nok kvalifiserte helsearbeidere som kan drive smittesporingsarbeidet.

4. Støtt opp om helsearbeiderne

Vi har et moralsk ansvar for å beskytte helsepersonell, skriver professoren.

Men i USA har leger og sykepleiere i stedet opplevd at beskyttelsesutstyr er mangelvare og at stater og sykehus må kjempe mot hverandre om nødvendig utstyr.

Biden bør bruke Defence Production Act, hvor presidenten kan gi amerikanske bedrifter ordre om å produsere utstyr som nasjonen trenger, skriver Gostin.

5. Fremme en effektiv vaksinekampanje

Hvis den amerikanske befolkningen skal oppnå immunitet mot Covid-19, må trolig rundt 70 prosent av befolkningen vaksineres. Det krever et svært godt koordinert opplegg for å produsere, distribuere og sette alle disse vaksinedosene over hele landet.

6. Fokuser på like rettigheter for alle

Pandemien har forsterket historiske ulikheter i USA, skriver Gostin. Fargede blir for eksempel mye oftere smittet og har større risiko for å dø enn hvite.

Her kreves det store strukturelle endringer for å sikre god helse for alle. Dette arbeidet handler ikke bare om helsesystemet, men også om tilgang på et trygt bosted, sunn mat og forsvarlige arbeidsforhold.

7. Gjenopprett USAs lederskap innen global helse

En pandemi takles ikke av enkeltland, men av en hel verden. Den globale evnen til å oppdage og håndtere nye sykdommer avgjørende, både nå og i framtida. Da kreves det internasjonalt samarbeid.

Den påtroppende presidenten bør umiddelbart stanse den forrige administrasjonens plan om å melde USA ut av Verdens Helseorganisasjon, oppfordrer Gostin.

Landet bør i stedet engasjere seg i globalt helsearbeid, både igjennom FN-organer og andre initiativer, som Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX).

Professoren tror den amerikanske korona-skuta blir tung å snu, men mener likevel at Biden har en mulighet til å reise USA av asken etter Covid-19.

Dette er en historisk sjanse til å styrke det nasjonale helsesystemet, redusere ulikhetene mellom folk og ta nytt lederskap over global helse, skriver Gostin.

Referanse:

Lawrence O. Gostin, A 7-Point Action Agenda to End the COVID-19 Pandemic for President-elect Biden, JAMA, januar 2021. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS