forskning.no har snakket med tre norske eksperter på narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De har alle en klar oppfatning om Donald Trump. Her holder han tale i Georgia 4. januar.

– Jeg blir forbløffet over hvor dumme ting narsissister kan gjøre, sier norsk ekspert

Norske forskere på området er ikke i tvil om at USAs president har en narsissistisk personlighets­forstyrrelse.

Stormannsgalskap, kronisk løgnaktighet og primitiv benekting av fakta er kjente trekk hos narsissister.

Det samme er narsissistens manglende evne til å ville innrømme et nederlag.

Likevel er narsissister personer som kan komme svært langt i livet. Flere har blitt statsledere.

– Narsissister forbløffer meg

Svenn Torgersen, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo, har lang erfaring med narsissister.

– Noe som har slått meg i de årene jeg har hatt med dem å gjøre, er hvilken fabelaktig evne de har til å foreta forbløffende dumme handlinger.

– Donald Trumps oppfordring til tilhengerne sine om å angripe Kongressen i Washington D.C. er et veldig godt eksempel. Selv om han har gitt indikasjoner på at noe slikt kunne skje, går han virkelig så langt at det må forbløffe en, sier Torgersen til forskning.no

Allerede fra starten av Trump sin presidentkarriere, var det psykiatere og forskere i psykiatri som advarte om at USA fikk en mann med en narsissistisk forstyrrelse som president. Her skriver avisa The Independent om en gruppe psykiatere og psykologer som i 2017 var samlet til konferanse på Yale University, som sammen advarer om at Trump har en «farlig mental sykdom».

Kan være veldig velfungerende

Mange narsissister har vært svært suksessrike. De kan utrette veldig mye. Både Napoleon, Hitler, Stalin, Muammar al-Gaddafi og Saddam Hussein er gode eksempler på det, påpeker Torgersen.

– Donald Trump gjorde jo en utrolig suksess da han slo ut andre i presidentnominasjonen. Han skaffet seg millioner av hengivne tilhenger og klarte å bli USAs president, sier Torgersen.

– Men så gjør han mer og mer ting som er helt «høl i hue». Toppen av det hele kommer når han oppfordrer en gjeng med folk å gå mot Kongressen.

Svenn Torgersen er professor emeriuts ved Universitetet i Oslo.

Mange lysende karrierer

Professoren ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, har flere ganger sett hvordan personer med til dels sterke narsissistiske trekk er i stand til å gjøre det stort i livet.

– Mange av dem har skaffet seg lysende karrierer.

– Men så er de en dag i stand til å finne på noe som velter alt.

– Dette er et typisk mønster. Når det aller meste i livet deres tilsynelatende går bare en vei bratt oppover, så kan de finne på å gjøre noe ufattelig som ødelegger alt sammen.

Napoleon sendte hæren sin av gårde i vinterkulden mot Moskva.

Drøye hundre år etterpå begikk Hitler akkurat den samme tabben.

Napoleon var mest vellykket

Svenn Torgersen peker på Napoleon som den nyere historiens kanskje aller mest vellykkede narsissistiske statsleder.

– Han kom fra enkle kår og klarte å komme inn som kadett på en offisersskole. Deretter gjorde han en lynkarriere.

– Med enorm tro på seg selv ble Napoleon i stand til å legge under seg store deler av Europa. Han hadde tilsynelatende god kontroll. Så får han ideen om å sende soldatene sine mot Moskva og lider et fatalt nederlag.

Narsissister kan både lyve, true folk og fornærme dem på det groveste. Men akkurat som Trump, opplever de ofte å komme seg unna med det.

Og ofte kommer de altså langt – inntil de ødelegger alt.

Deres egosentriske holdning, oppfatningen om at vanlige moralske normer ikke gjelder for dem, illusjonen om å klare alt og være usårlig. Dette blir ofte deres bane, mener Torgersen.

– Slutten kan bli bare tragisk og ydmykende. Den kan ribbe dem for den siste rest av verdighet.

Trumps kroniske løgnaktighet

Sigmund Karterud er også professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og har som Torgersen mye erfaring med narsissisme.

– Det er jo egentlig helt utrolig det som nå skjer i USA, sukker han.

Karterud har spesielt merket seg Donald Trumps kroniske løgnaktighet.

– Den kroniske løgnaktigheten hos Trump er virkelig blitt et mønster. Alt som ikke stemmer med det han selv hevder, kaller han fake news.

– Vi har sett det samme hele tiden mens han har vært president. Men nå har han tatt det lenger ut enn noen trodde at det var mulig.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo

Malign narsissisme

Karterud har i likhet med Torgersen aldri møtt Donald Trump. Men etter å ha fulgt USAs president tett gjennom flere år, mener han å kunne slå fast at Trump trolig kommer innenfor det psykiatere kaller malign (ondartet) narsissisme.

– Dette er et fagbegrep i psykiatrien som innebærer at man har både narsissistiske, antisosiale og paranoide trekk.

– Trump oppfatter det jo nå som at nesten alle rundt ham er ute etter ham, sier Karterud.

Primitiv forsvarsmekanisme

Karterud er også opptatt av hvordan vi hos Trump nå kan se en våre mest primitive menneskelige forsvarsmekanismer spille seg ut:

– Mot slutten av presidentperioden kommer benekting med full tyngde hos Trump.

– Det å ikke ville innse en kjensgjerning er nokså vanlig, for eksempel etter et dødsfall. Man nekter å tro at en person er skikkelig død. Dette er en av våre mer primitive menneskelige forsvarsmekanismer.

– Ved visse alvorlige personlighetsforstyrrelser kan vi se akkurat det samme. Det kan være dette som skjer når Trump nå nekter å tro at han har tapt presidentvalget. «Jeg har ikke egentlig tapt. Jeg har tvert imot vunnet. Det er bare noen som forsøker å stjele seieren min,» lyder budskapet hans.

Karterud er samtidig åpen for at dette kan dreie seg om noe mer alvorlig enn benekting.

– Det kan også handle om en vrangforestilling. I så fall er vi mer over i psykoseområdet.

– Tidligere snakket vi psykiatere om «grensepsykoser». Er det der Trump befinner seg nå? Tror han selv på fortellingen om at han «egentlig» har vunnet? Noen ganger er grenseoppgangen mellom benekting og vrangforestillinger vanskelig.

Antakelig ser Donald Trump på nederlag som noe umulig. Han kan ikke tape. Her oppildner han tilhengere 6. januar.

Nederlag er umulig

Sigmund Karterud minner oss om at nederlag oppfattes som noe helt utenkelig for en narsissistisk person som Donald Trump.

– Det eksisterer ikke i hans virkelighetsoppfatning at han skal kunne gå på et nederlag.

– Nederlag er noe andre opplever, men ikke han. Dermed kan det heller ikke være riktig at det var han som tapte presidentvalget.

Narsissisme

En viss grad av narsissisme er nødvendig gjennom barndommen for at vi skal oppnå trygghet og god selvfølelse. Det er også helt normalt for mennesker å bli begeistret over egne evner og ytelser.

Men hos noen tar narsissismen overhånd. Da kan personen ha en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Noe kjennetegn:

  • Grandios oppfatning av seg selv.
  • Oppfatter seg selv som «spesiell». Vil helst omgås andre spesielle mennesker med høy sosial status.
  • Mener å ha spesielle rettigheter.
  • Utnytter andre for egne behov.
  • Mangler empati og er arrogant.
  • Kan bli sint om hun eller han ikke får spesiell behandling.

Kilder: SNL og Wikipedia

Karterud peker også på at Donald Trump, ifølge biografier helt fra han var barn skal ha vært en som mobbet andre for deres nederlag.

– Han har livslang erfaring med å projisere egen svakhet og angripe den hos andre. På fagspråket kalles det «projektiv identifikasjon».

– Klare tegn på ondartet narsissisme

En tredje norsk ekspert på narsissisme er psykologspesialist Pål Grøndahl, som tidligere har vært forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Oslo universitetssykehus.

– Trump har klare tegn på å være en ondartet narsissist, sier Grøndahl til forskning.no.

– Det er veldig sjokkerende at Trump er så skruppelløs at han manipulerer andre til å gå til angrep på en demokratisk institusjon.

Grøndahl sier han egentlig er motstander av at fagpersoner setter fjerndiagnoser på mennesker de aldri har møtt. Likevel må han innrømme at han i sitt stille sinn har tenkt en del på nettopp Donald Trump sin diagnose. Det som skjedde i Washington D.C. onsdag var så sjokkartet at Grøndahl mener også han bør si i fra:

«Presidenten er i nærheten av det som kalles psykopati. Jeg tror heller at han lider av det som kalles malign, altså ondartet, narsissisme,» skrev Grøndahl på Facebook etter det som hendte.

Grøndahl kommer altså til den samme konklusjonen som Karterud.

Han baserer seg på observasjoner av hva Donald Trump har sagt og gjort i fire år og to valgkamper. Grøndahl har en doktorgrad på rettspsykiatri og sakkyndighet.

Mens angrepet pågikk, skal Trump ha sittet i Det hvite hus og sett på angrepet mot Kongressen på TV.

– Det er omtrent som om Erna Solberg skulle sitte og knaske potetgull mens hun så på TV at Stortinget ble angrepet.

Pål Grøndahl er psykologspesialist og forsker innen rettspsykiatri.

Dette er malign narsissisme

– I mitt hode er dette kjennetegn på en narsissist. De kan ha så lite empati at hvis noen begynner å gråte, så sier de: Slutt med det der, fordi de har så lite medfølelse.

I tillegg til kjennetegn på klassisk narsissisme, ser Grøndahl hos Trump også en del antisosial atferd:

– Han er paranoid, mobiliserer hat mot motstandere og er skeptisk til samarbeid. Han virker også mest opptatt av å beskytte egne interesser.

– Men det er særlig oppførselen hans siden han tapte valget, som gjør at jeg nå vurderer ham til å være en ondartet narsissistisk person, sier Grøndahl.

– Malign (ondartet) narsissisme omfatter både paranoiditet, sadisme og en del antisosialitet, forklarer han.

Mangler verdighet

Pål Grøndahl er i likhet med Svenn Torgersen også opptatt av den mangelen på verdighet som Trump viser når han blir en taper.

– Han er nådeløs mot fiender og han ydmyker andre han ikke bryr seg om offentlig. Han har sagt om Hillary Clinton at hun er en skurk som bør fengsles.

Hvordan blir noen ondartet narsissist?

Grøndahl sier at det trolig ligger en viss arvelighet bak malign narsissisme. Du blir født med en sårbarhet for å utvikle denne personlighetsforstyrrelsen.

– Dette trenger ikke slå så hardt ut, og er avhengig av hvilket miljø barnet møter.

– Barn med genetisk sårbarhet har høyere risiko for at de ugunstige sidene ved psyken kan utvikles, forutsatt at de vokser opp i et miljø som trigger denne sårbarheten.

Hos Trump har de uheldige og asosiale personlighetstrekkene trolig blitt forsterket av miljøet han har oppholdt seg i, mener Grøndahl.

– Han har tjent penger, fått berømmelse og oppnådd beundring. Sånn har den kyniske oppførselen hans blitt forsterket.

Kan narsissister behandles?

Narsissisme er altså en personlighetsforstyrrelse. Men kan det behandles?

Personlighetsforstyrrelser som narsissisme er vanskelige å endre, erfarer psykologer og psykiatere. Ikke minst fordi dette krever at pasienten selv skjønner at hen trenger behandling.

Johan Scharffenberg var en frittalende norsk psykiater som tidlig advarte om Adolf Hitlers mentale helse.

Grøndahl forteller at personer med mye av det som kalles sårbar narsissisme, personer som «bare» føler seg forbigått, føler seg berettiget til særlige rettigheter og som de misunner andre, vil ha en lavere terskel for å søke hjelp enn personer med ondartet narsissisme.

Ofte kommer mennesker med personlighetsforstyrrelser til psykologen med andre problemer, som angst, depresjon eller rusproblemer.

– Men mennesker med uttalt grandios narsissisme er langt på vei fornøyd med seg selv.

– Mennesker med sårbar eller introvert narsissisme, er på sin side konstant misfornøyd. De mener de fortjener mer oppmerksomhet, anerkjennelse og beundring av omgivelsene, forklarer Grøndahl. Det gjør at den siste gruppen lettere enn de med den grandiose formen, vil søke hjelp. Fordi de er så misfornøyd med andre, kan denne gruppen få angst og depresjoner.

Skulle en person med malign narsissisme, mot formodning oppsøke hjelp, så krever det langvarig behandling.

– Man må holde ut en langvarig behandling med mye motstand som er smertefull, har psykologspesialisten erfart.

Pål Grøndahl nøler ikke med å kalle personlighetsforstyrrelsene psykologiens og psykiatriens stebarn.

Hitler som paranoid psykopat

Torgersen, Karterud og Grøndahl er langt fra de første fagpersonene som mener at Donald Trump kan ha en narsissistisk lidelse.

Psykiatere bør ifølge regler vedtatt av den amerikanske psykiaterforeningen, ikke avgi psykiatriske vurderinger uten å ha undersøkt en person. Likevel har flere eksperter de siste årene ment at de har en plikt til å advare om president Donald Trumps psykiske helse.

For ett år siden sendte 350 amerikanske psykiatere og andre eksperter på mental helse en felles henvendelse til den amerikanske Kongressen. Der advarte de om at Donald Trumps mentale helse ble stadig mer svekket.

For snart hundre år tilbake mente den norske psykiateren Johan Scharffenberg det samme da han diagnostiserte Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom».

Dette gjorde Scharffenberg allerede i 1933, lenge før Hitler gikk til krig.

Med diagnostikken sin av Hitler skapte den norske psykiateren mye hodebry for norske myndigheter. Men i ettertid er Scharffenberg blitt anerkjent for sine tidlige advarsler mot Hitler.

Powered by Labrador CMS