Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Senioringeniør Erik Johansen i Sintef sager til rektangulære prøvestykker av mur.

Mye gammel mur kan blir brukt på nytt i verne­verdig bygg

Forskerne bidrar når eldre murverk blir brukt til å rehabilitere verneverdige Sophies Minde i Oslo.

Ombruk og gjenvinning av materialer er viktig for å redusere avfall og klimagassutslipp fra byggenæringen. Oslobygg har høye ambisjoner.

Alt fra stellebord og storkjøkkenutstyr til granittgatestein skal brukes om igjen i det nye bygget. Bærekonstruksjoner fra det gamle industribygget brukes igjen, både på eksisterende og nye steder i bygget. Noen av dem skal stålforsterkes, med gjenbrukt stål der det er mulig.

Mange bærekonstruksjoner, såkalte dragere, er sertifisert på nytt for å brukes videre i forsterkningene. Omtrent 8000 teglstein fra teglvegger er allerede demontert, pillet og klargjort for ombruk i det nye bygget.

Vedal Entreprenør har allerede begynt å prosjektere inn mange av dørene fra det gamle bygget, etter at de er kartlagt for ombruk.

Ambisiøs rehabilitering skal gi Sophies Minde nytt liv.

Ville finne ut hva som kan brukes om igjen 

– Oppdragsgiver ønsket vår hjelp til å vurdere restkapasitet i eldre bærende murverk, og de så nok for seg en trykkprøving av stein og kanskje mørtel, forteller Sintef-forsker Fredrik Slapø.

Fra tidligere prosjekter har Sintef funnet ut at trykkfastheten på steinen har liten innvirkning på trykkfastheten på murverket.  Trykkfasthet er materialets evne til å motstå trykkbelastning

– Videre vet vi både fra egne forsøk og litteratur at heft mellom mørtel og stein er avgjørende for trykkfastheten til murverket, sier Slapø.

Prøvestykkene trykkes i en hydraulisk presse i SINTEFS laboratorium.

Derfor ble oppdragsgiver frarådet å basere seg på testing av bare stein eller stein og mørtel hver for seg.

– I dette prosjektet var det viktig å finne den kapasiteten som var i konstruksjonen for å begrense behovet for stålforsterkning, forklarer han.

Oslobygg har planer om å rehabilitere stadig flere bygg i hovedstaden i årene som kommer.

– Rehabiliteringen av Sophies Minde er et av de største rehab-prosjektene vi har, så alt vi kan ta med oss av erfaringer herfra, er bra. Ved å teste og få verifisert styrken til eksisterende materialer, kan vi redusere bruken av stål til forsterkning i bygget, sier prosjektleder Mathias Kolsaker i Oslobygg.

Beregnet trygge verdier 

Etter et omfattende prøveprogram hvor det ble skåret til prøvestykker av flere hundre kilo tunge kjerneborede emner, kunne forskerne anbefale en dimensjonerende verdi som er trygg.

– Vi har hatt lignende prosjekter tidligere i mindre skala, men dette føles fremdeles som nybrottsarbeid. Det er krevende, siden det er store og tunge prøvestykker som samtidig er skjøre og må behandles meget forsiktig, forteller Slapø.

– Vi synes det er supert at Vedal og Oslobygg har valgt å legge ressurser i testing og beregning for å kunne utnytte den kapasiteten som ligger i de gamle murveggene, sier Slapø.

Testingen har foregått i Sintefs betonglaboratorier, som har utstyr og kvalifisert personell til å utføre et bredt spekter av standardtester på betong.

Sophies Minde

Det verneverdige bygget Sophies Minde på Carl Berner i Oslo rehabiliteres av Vedal Entreprenør for Oslobygg KF. Det drøyt 13.000 kvadratmeter store bygget skal bli en barnehage med 20 avdelinger, bydelshus og et viktig nav for hele Bydel Grünerløkka.

Bygget har tidligere huset et sykehus, men er de senere årene benyttet som barnehage. Samtidig har de øverste etasjene stått tomme. Etter fullført rehabilitering skal hele bygget igjen tas i bruk.

Prosjektet har som mål å sertifiseres som «excellent» i BREEAM-NOR og skal gjennomføres som en utslippsfri byggeplass.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS