Denne tynne hinnen har egenskaper du kanskje ikke visste om. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Fra egg til heling av sår

Hinnen på innsiden av eggeskallet kan gjøre at sår gror fortere. Forskere prøver nå å finne ut hvorfor. Svarene skal bidra til å utvikle et nytt sårhelingsprodukt.

På innsiden av eggeskall er det en tynn hinne, en membran som fra gammelt av er kjent for sine sårhelende egenskaper.

De første dokumenterte forskningsresultatene på effekten av eggeskallmembran er faktisk over 100 år gamle. Men ingen har tidligere funnet løsningen på hvordan membranen skal kunne tas i bruk i stor skala.

Forskere ved Nofima er med i et internasjonalt prosjekt som skal prøve å utvikle et sårhelingsprodukt av de tynne hinnene.

Kroniske sår er et økende problem

I dag finnes det på verdensbasis rundt 20 millioner mennesker med store lidelser som følge av kroniske sår.

– En aldrende befolkning og veksten i antall diabetikere er de viktigste grunnene til den raske veksten i kroniske sår. En god del av disse må faktisk amputere kroppsdeler på grunn av sårene, forteller administrerende direktør Ralf Schmidt i bioteknologiselskapet Biovotec.

Grunnen til at sår ikke gror, er at de cellene som normalt sørger for sårheling, ikke fungerer som de skal. Det vil si at cellenes produksjon av et slags nettverksvev som er nødvendig for å hele sår, ikke fungerer som normalt.

Males til pulver

Biovotec utvikler nå et sårhelingsprodukt basert på en råvare som skilles ut fra membranen hos Norturas eggknekkeanlegg i Revetal i Vestfold.

Når membranen er tatt ut, males den ned til et pulver. Det er dette pulveret Nofima-forskerne studerer og finner ut hvorfor og hvordan det virker sårhelende.

– Vi bruker celler for å undersøke aktiviteten og mekanismene i membranpulveret, forteller forsker Mona Pedersen.

– I tillegg studerer vi effekten på bakteriell aktivitet.

Nofima-forskerne Tram Thu Vuong (til venstre), Mona E. Pedersen og Sissel Rønning. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Forskerne har utviklet cellemodeller der de studerer celler som finnes naturlig i kroppen og som normalt er involvert i heling av sår.

For å teste hvordan det nye sårhelingsproduktet virker, sammenlikner forskerne celler som tilsettes både membranpulveret og annen nødvendig næring med celler som bare får den andre nødvendige næringen.

– Vi ser at membranpulveret sørger for at ulike celleaktiviteter som er nødvendig i en sårtilhelingsprosess, fremtrer bedre. I kroppen vår styres celleaktivitet av et nettverksvev som omslutter dem. Membranpulveret er et slikt vev, sier Pedersen.

Fra cellestudier til mennesker

En av de store fordelene med cellestudier er muligheten til å studere alt på nettopp cellenivå. Det er ikke mulig å kartlegge de samme mekanismene i dyreforsøk. Celleforsøk er i tillegg langt rimeligere, og ikke minst bedre for dyras velferd.

– Celleforsøkene gir en første indikasjon på hva som vil fungere også på dyr og mennesker, sier forsker Sissel B. Rønning.

Hun legger til at ved utvikling av medisinske produkter er det strenge krav til veldokumenterte tester, også på mennesker.

– Nå har vi fått finansiering fra EU for å sette i gang studier på mennesker. Disse skal gjøres i samarbeid med britisk medisinsk miljø på sykehus i Storbritannia, sier Ralf Schmidt.

Produktet blir en form for film eller gjennomsiktig plaster som du klister på så det blir som en ekstra hud. Utseendemessig ganske likt et gnagsårplaster, men der filmen inneholder membranblandingen.

Powered by Labrador CMS