Leddyr som insekter og edderkopper er den største gruppa dyr på kloden. Her et utsnitt av en tysk bille-oversikt fra 1908. (Illustrasjon: Fauna Germanica: Die Käfer des deutschen Reiches, Wikimedia Commons)

Verden kan ha færre arter enn vi har trodd

Hvor mange arter finnes det på jorda? Nye beregninger tyder på at tidligere anslag har vært alt for høye.

Når vi mennesker ødelegger regnskog eller andre naturområder, går arter til grunne. Biller og andre insekter forsvinner inn i historien før vi engang har rukket å beskrive dem. Men hvor mange er det snakk om?

Det er neimen ikke godt å svare på, siden vi ikke har hatt peiling på hvor mange som finnes i utgangspunktet.

Men nå mener australske forskere vi begynner å nærme oss et rimelig anslag for hvor mange arter jorda inneholder:

Et sted mellom 5,9 og 7,8 millioner stykker. Det er langt færre enn tidligere antatt.

80 millioner?

Telling av arter er ikke akkurat noen enkel oppgave.

Riktignok er det noe vi vet sikkert. Vitenskapen har fanget og beskrevet rundt 1,5 millioner arter, med planter og dyr og hele ruklet. Vi vet for eksempel at de fleste landlevende virveldyr – som pattedyr og fugler – er oppdaget og ført inn i registeret.

Professor Nigel Stork har gjort nye beregninger av hvor mange arter som finnes. (Foto: Griffith University)

Men når det gjelder den største gruppa dyr på kloden – leddyr som insekter og edderkopper – er det verre. Her har vi bare beskrevet en del av artene. Skal vi si noe om hele antallet, må vi holde oss til beregninger. Og de har vært alt annet enn sikre.

Kalkuleringer fra slutten av 1980-tallet anslår at det kan dreie seg om 37 millioner arter. Men usikkerheten i beregningene er enorm: Det virkelige tallet kan være et sted mellom syv millioner og 80 millioner arter.

Fire metoder fikk samme svar

Men nå har Nigel Stork fra Griffith University og kollegaene hans gjort en ny beregning basert på en annen metode. Dessuten har han sammenlignet svaret med tre andre nyere beregninger av klodens artsmangfold.

Konklusjonen er at vi deler planet med 6,8 millioner arter – pluss minus en million.

Det er fortsatt snakk om beregninger, med alle svakhetene de måtte ha. Likevel tror Stork at de nye tallene ligger nærmere virkeligheten.

– Det viktige her er at fire overveiende urelaterte metoder produserer lignende anslag, sier han ifølge en pressemelding.

Referanse:

N. E. Stork, J. McBroom, C. Gely & A. J. Hamilton, New approaches narrow global species estimates for beetles, insects, and terrestrial arthropods, PNAS, 2015, DOI: 10.1073/pnas.1502408112

Powered by Labrador CMS