En humle i ferd med å bestøve en blomst. Svært mange planter er avhengige av insekter for å formere seg. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Forskere frykter katastrofal kollaps i naturens økosystemer

En stor del av verdens insekter er truet av utryddelse, ifølge forskere. De advarer mot katastrofale konsekvenser for andre arter, økosystemer og mennesker.

Forskning på insekter en rekke steder i verden er gjennomgått i en ny studie. Konklusjonen er at svært mange typer insekter reduseres i antall – og at utviklingen går raskt.

Over 40 prosent av verdens insektarter ser ut til å være i tilbakegang og på sikt truet av utryddelse. En tredel av artene regnes allerede som utrydningstruet.

– Hvis ikke tapet av insektarter stanses, vil konsekvensene bli katastrofale både for planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse, sier forsker Francisco Sánchez-Bayo til avisa The Guardian.

Viktige matvekster

Verdens insekter utgjør en svært stor andel av alle skapninger som lever på landjorda. Mange fugler og andre dyr er avhengige av insekter som mat.

I tillegg er mange planter avhengige av insekter for å kunne formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster.

De viktigste årsakene til tapet av insekter er reduserte leveområder, intensivt landbruk og sprøytemidler, ifølge den nye studien. Insekter i tropene rammes i tillegg av klimaendringene og stigende temperaturer.

Også mange pattedyr, amfibier og krypdyr er truet av utryddelser og raskt minkende bestander. En lang rekke arter i havet er også under press, og de aller fleste tropiske korallrev ventes å dø som følge av global oppvarming.

En del forskere mener derfor at vi nå står overfor en «sjette masseutryddelse». Den femte fant sted for 66 millioner år siden, da dinosaurene forsvant.

Borte om hundre år?

Den samlede vekten av verdens insekter anslås i den nye studien å minke med rundt 2,5 prosent hvert år.

Hvis utviklingen fortsetter i dette tempoet, vil halvparten av insektene være borte om femti år. Om hundre år vil de aller fleste være forsvunnet.

– Hvis vi ikke endrer måten vi produserer mat på, vil insektene sett under ett være på vei mot utryddelse i løpet av noen tiår, heter det i studien.

Den er utarbeidet av Sánchez-Bayo, som er ansatt ved University of Sydney, sammen med Kris Wyckhuys som er tilknyttet University of Queensland.

De anbefaler store endringer i verdens landbruk og mindre bruk av sprøytemidler hvis utviklingen skal snus.

Noen få lykkes

Tidligere har forskere påvist omfattende tap av insekter blant annet i Tyskland og Puerto Rico.

I en regnskog i Puerto Rico var konklusjonen at 98 prosent av insektene på bakken var borte. I Europa er det anslått at antall fugler er redusert med mer enn 400 millioner på tre tiår fordi det er blitt færre flygende insekter.

En av forskerne bak studien av insekter i Puerto Rico advarte om ødeleggelse av «systemene som gjør det mulig å opprettholde vår eksistens på planeten».

Mens svært mange insektarter er i tilbakegang, ser noen få arter ut til å klare seg bra. Noen forskere tror det typisk vil være kakerlakker og andre skadedyr som vil få suksess når konkurrentene forsvinner.

Mange skadedyr er både tilpasningsdyktige og motstandsdyktige mot ulike typer insektmidler.

Powered by Labrador CMS