Vi vet at det blir færre insekter i deler av verden, men hvis vi også hadde visst mer om hvilke som forsvant, ville det ha fortalt oss mer om årsaken. (Foto: Marek Mierzejewski / Shutterstock / NTB scanpix)

Vi vet for lite om hvilke insekter som forsvinner

Ny studie viser at mange av insektene kan ha blitt borte i Tyskland. Men hvilke grupper av insekter det er som forsvinner, det vet vi ikke så mye om – og det er viktig informasjon.

En studie som flere medier, blant annet Aftenposten har omtalt den siste uka, viser at mengden insekter i til sammen 63 tyske naturreservater, har sunket med rundt 75 prosent på snaue 30 år.

Til tross for at forskere generelt vet lite om hvordan antallet insekter forandrer seg over tid, og hvilke arter som har medgang og motgang, er tallene i studien er til å stole på fordi de viser en tendens over lang tid, mener Geir Søli.

Han er førsteamanuensis og insektforsker på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Men Søli tror ikke vi har den samme situasjonen i Norge.

Geir Søli tror ikke insektsituasjonen er dramatisk i Norge, slik den er i Tyskland. Men vi vil berøres av forsvinningen likevel, mener han. (Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO)

– I forhold til Sentral-Europa har vi fortsatt store og sammenhengende områder med relativt urørt natur.

– Men vi må ta dette alvorlig. Store deler av maten vår dyrkes i Sør- og Mellom-Europa, så også vi i Norge vil bli påvirket av insektforsvinningen, sier Søli.

Han skulle imidlertid gjerne ha visst mer om hvilke arter som gikk mest tilbake i de tyske reservatene. Dette har ikke studien undersøkt, men kan være viktig for å finne ut mer om årsakene til nedgangen i insekter.

Isolerte reservater tappes gradvis?

Noe av forklaringen på at insektene i de tyske naturreservatene har blitt færre, kan ligge i hva slags områder som omkranser dem – nemlig enorme landbruksarealer, ifølge Søli. Det er noe som forskerne selv skriver om i den nye studien i tidsskriftet Plos One.

– Det får man et inntrykk av når man flyr over Europa – det er et lappeteppe av bebygd land og jordbruksarealer. Og spredt her og der ligger naturreservatene.

– Vi kan bare spekulere i årsaker til forsvinningen, men insekter vil gjerne fly fra et område for å kolonisere et nytt. Hvis de da flyr fra ut av et reservat, finner de kanskje bare endeløse hveteåkre under seg.

– Spørsmålet er da om det blir for langt for dem til neste reservat og de dør på veien. Da forsynes heller ikke reservatet de dro fra med nye insekter, fordi avstandene er for store, sier Søli.

På den måten kan reservatene gradvis tappes for insekter. Det kan i hvert fall kanskje være en del av forklaringen. Men vi må også se nærmere på andre forklaringer, som for eksempel vår bruk av plantevernmidler i landbruket, mener den norske insektforskeren.

Vi bør også finne ut av hva slags insekter som forsvinner fra de tyske reservatene, ifølge ham.

– Bekymringsfullt uansett

For hva betyr det egentlig om det er en nedgang i insektarter jevnt over, uavhengig av hvilken rolle de har i naturen, sammenlignet med om det er én gruppe insekter som forsvinner – for eksempel bare rovinsektene eller bare plantespiserne?

– Begge deler er sterkt foruroligende, sier Søli.

– Men om vi hadde hatt mer detaljert kunnskap, kunne vi gjøre oss flere tanker om årsaken til fenomenet og hvilken betydning det vil ha.

Fra undersøkelser i Canada vet vi at plantespisere kan ta med seg plantegifter fra jordbruksområder og bringe dem inn i reservatene uten selv å dø av dem. 

– I reservatene spises de selv av rovinsekter, som så i neste om gang kan dø av giften, sier Søli.

Derfor hadde det vært nyttig å vite mer om hvilke insekter som har gått mest tilbake i de undersøkte områdene i Tyskland, mener forskeren ved Naturhistorisk museum.

– Bør få bedre oversikt over insekter i Norge

Det er ikke sikkert insektsituasjonen i deler av Nord-Amerika og Asia er så mye bedre enn i Sentral-Europa, ifølge Søli.

Men fremdeles finnes det store deler av verden der insektene ikke er like presset som i der. Som for eksempel Norge.

Søli og kollegaene ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har ikke merket at det har blitt påtakelig færre insekter i fellene de setter ut når de er ute i felt – riktignok med helt andre formål enn å overvåke insektbestandene.

– Men vi har ikke gode tall på insektbestandene i Norge, dessverre, sier han.

For fremtidens skyld burde vi legge opp rutiner som gjør det enklere å følge med på insektene våre enn det er i dag, mener Søli.

– Insektene kan gi oss verdifull informasjon om hvordan det står til i naturen rundt oss.

Geir Søli tror ikke vi får en situasjon der alle insekter forsvinner.

– Men opplysningene fra Tyskland er urovekkende. Hvis arter vi er avhengig av forsvinner, slike som bestøver planter eller holder bestanden av skadedyrinsekter nede, er det faretruende, og det vil berøre oss alle.

Powered by Labrador CMS